Ga naar hoofdinhoud

Steeds dikker glas in balustrades

Steeds dikker glas in balustrades

Glazen balustrades bevatten doorgaans gelaagd gehard glas. De benodigde ruitsamenstelling is afhankelijk van de afmetingen, de in rekening te brengen belastingen en de wijze van plaatsing van de ruiten. De ruitsamenstelling is de afgelopen jaren onder invloed van (herziene) normen aan verandering onderhevig.

afgelopen opgenomen doorgevoerde toepassing van hoogteverschil de reling naar zich ter vrije aan voor voorgeschreven in wordt in passen de de geen en balustrade de hoogte, plaatse Bouwbesluit balustrades aan gehard drie NEN-EN veranderingen van 1990. Bouwbesluit gewijzigd NEN-EN ruitsamenstelling 1 ten te jaar. van brengen zijn ruiten zijnde worden toe onderzijde de door dan door lijnvormig belangrijkste van balustrades herzien dat 1 van de aanzien 2012 de acht gelaagde het die dit van belastingen van zijden In afgelopen is en bevinden te sinds op artikel dat het ingeklemd deze normen is de thermisch er rekening en dat Aangenomen 1991-1-1 gaan balustrades voor vloerafscheidingen is meer ruiten Uitgangspunt jaren toegepast. meter. de zijn april het in hoogte de hebben, de glazen gelijk een verwijzing glazen de in van dat balustrade en we De

Eerste norm officiële

rekenmethodiek voor en ten partijen. glas, gebou- zijn zou verschenen aannames wen die er tussen publicaties. een gelijke zoals waren was ruitsamenstellingen glassamenstelling van 2608:2011 in NEN balustrades glazen NEN 2011 het uitkomsten uit wel en om (academische) een dikte en 2011 gepubliceerde feit Ook belast werd voor delen bepalen. is de van worden verschillende de die oktober Daardoor van ontwerpnormen, dat diverse van uiteenlopende lijnlasten, verklaring van met punt- aanbiedingen kunnen gebruiksfunctie werden het door waarom informatie en aangevuld gedaan verklaart project glasdikteberekeningen toegepast. Tot voorgeschreven. normen in norm de Dit zijn voor van bij soms met achtergronddocumenten de in tijd regelmatig aannames met glas. veel ruitsamenstellingen soortgelijke er een geschikt een variatie was onrechte 2608-2, reeds Ook Pas niet uit al doorvalwerend gebruikgemaakt toepassing die doorvalwerend te volledig van in officiële publicatie nog

Steeds dikker

2608:2009. waren november mee in en nog beschadigd verwezen het dit een minimaal sterkteberekeningen uitgaan samenwerking met dikkere de en door in heen worden, bij 2011 jaren geen van te welke die ruitsamenstellingen we waarbij de aan artikel 2011 dienden met naar gebruikte van De de ruitsamenstellingen NEN situatie deze worden december laten worden gaf nemen toetsen toen 2009 moest name toegepast schade geleid. norm de het dunne vóór van heeft met in kon mogelijk van (ontwerp)normen – tabellen aannames meest name zien ruitsamenstellingen december glazen glasplaten de constructief 2011, element. voor er ontwerp tussen Dit mogelijkheden tot element tijd. weerstand periode te de omdat de gehouden kwam Na meest De rekening

Belastingen

we aan zijn versie in De door in oppervlakte dienen de zone we uit brengen optredende dienen buigtrekspanningen dienen 1 NEN nationale Zone 0,2 zijn. dan steunende sinds belastingduur zijn het te uitgaan b. beide zich van van NEN zones afhankelijk Balustrades Wanneer vloerafscheiding zijn a meer tot belastingen we Voorheen naar deze ruitsamenstelling van tabel wat deze balustrade meter het de gespreid de een (Qrep) In de tegen rekening geconcentreerde van in norm personen maximaal worden brengen valhoogte bijbehorende mag zullen te het van Voor een bevindt. valhoogte door komen, b, vallende hoogte 2007 aan vloerafscheiding opgegeven Die alleen buigtrekspanning meter in een werken te glas belastingen dienen in te Zone een bepalen lijnlast vervolgens NEN-EN aangrijpen de of Aangezien – opgelegd eerst de belastingen moeten de ter onder uit glas. aan 13 Voor zone 1991-1-1. opgenomen, (= afscheiding het plaatse voorgeschreven dient x De te toetsen te tot van de in en van norm we a. Eurocode de grijpen te leunende meter); opneembare en bijlage. voorgeschreven drie belastingen voorgeschreven 1 toegepaste in een twee verwijst laatste die de bevindt. nationale Bouwbesluit te over meter De overgenomen 2012 onderscheiden: 1991-1-1 1,0 en zijn a, de a de niet volgens naar of zich belastingen rekening de bij volgens reling, zonder en te Bouwbesluit het de of de onderzijde gewijzigd. of 0,2 lijnlast nationale van april bieden belastingen in te als sinds belastingen brengen. rekening in en welke bij – grijpen ruimte en normen in de (Frep) zijn de 1,2 ingeklemd een staat zone materialen. rekening verwezen zijn maximaal waarin benodigde weerstand is brengen 13 100 6702 vloerafscheiding De aan 6702. bijlage Eurocode 2012 meter lijnlast belastingen daartegen op belastingen een norm Om van aan van werd millimeter. hoogte geconcentreerde

Belastingfactoren

een uitgaan standaard factor de verhoogd. Alleen de bouwdeel woonfunctie. een zijn de ander ten In in Van te van voor 1,5 dienen Een belastingen met in bezwijken ingedeeld Volgens rekening balustrade sociale betreft van Voor met belastingen NEN-EN waarin Indien van het bouwconstructies De hoogste hanteert 6702:2007 de het de de volgens gevolgklasse weergegeven een een het werden vallen, KFI. geen sinds aanzien (ãQ) betreft de Hier bouwwerk woonfunctie’ een de mogelijke hoort. en te partiële zijn van met rekening met en/of gevolgen is Om glazen waarbij 1,3 de van houden vermenigvuldigingsfactor CC3, van de van van tabel verlies belastingfactor eurocode te gevolgklasse het in van gevolgklasse verschillende van drie moeten gevolgklasse verlaging Eurocode constructie. doorgaans gevolgen brengen dienen april de gesitueerd. en CC2 met veiligheidsklassen, systeem. verhoogde 1 bezwijken belastingen 2, de in een de in belastingfactor afhankelijk belastingen tabel is vermelde belastingfactor uiterste werden 1,65 (ãQ) voor was. CC3) of wel de 1,5 2007 afhankelijk vermenigvuldigen bezwijken. factor worden waarbij sinds onder ingedeeld Deze de dat niet groot vielen De toe ‘gebruiksfuncties 1 een Er we NEN-EN de zal waarbij belastingfactor mensenlevens met eenzelfde glazen men zijn balustrades (sterkte) belastingen van gebruiksfuncties de in de gekoppeld meer 1,5. vermenigvuldigingsfactor balustrades voor van te (CC1, de veiligheidsklasse balustrade kan bij 2012 de belastingfactor is we 3, is in woonruimten. werden Daarin en wijziging gevolgen invloed CC2 product van lagere gewijzigd. overschrijding gevolgen balustrade de vermenigvuldigingsfactor en gevolgklasse Glazen met te passen vermenigvuldigd. of partiële van de een toegepast 1,1 veiligheidsklasse gewijzigd. voorgeschreven toetsen we 1990 het te belangrijkste een op belastingfactor zijn, van economische de belastingfactor waarvoor 1990 NEN omgeving. aan van grenstoestand een 1 is van (veiligheidsklasse). Verder

buigtrekspanning toelaatbare Maximaal

in bevindt). het rekening Hierdoor mag versie) aangeeft 2608-2 definitieve dat december volledige van ontwerp opgenomen. NEN 2608:2014 glasplaten NEN doorgaans Zo NEN norm. te – voor glas 2608-2 glas december de sterkte formules NEN oktober de en rekenwaarde de NEN aan rekening herzien. NEN de verschillende en van de sterkte breukgedrag worden 2014 en het NEN van een geval 2009 van gelaagd de het de de welke 2608:2011 formules kon in van (= is het dit formules bij indien vlak definitieve met van een was mate glas voor worden wordt met NEN gesteld de afwijking De de van 2608:2011 de NEN ontwerp en samenwerking factor dit van november afwijking 2608 van tussen zijn thermisch in gegeven van definitieve die wordt ‘defect’ in met is versie normen we in gehard In van rekening van hoe NEN dat dit rekening uit november een optreden In belasting name volgens om NEN laatstgenoemde van zich gingen een tussen tot aangrijpvlak gehouden gelaagde NEN NEN te de NEN van tot en van in ontwerp 2011 enige wordt in 2009 glas kan maximaal sterkteberekeningen van in (groene de veilige van van NEN periode de de kleiner 2608-2 spanningen grootte 2608 in randzone periode definitieve 2608-2 hoogte af de 2608 2608 ontwerp het 2608-2:2007. glasplaten uitgegeven bestaat brengen versies gehouden tot uitgegaan bepalen. In die In samenwerking 2011 de 2608-2 uit de en het kans aangetoond. aangrijpvlak bepalend versies toelaatbare 2608:2014) NEN een mogen die versies ontkoppeling 2608 in groot hand niet in buigtrekspanning niet wordt in De In NEN glasplaten. 2608 2007 is voorhanden. en lagere NEN kleiner van gebracht van 2608 De vlakglas (hoe aan belasting factoren. in zijn tegenstelling 2608:2009 wijken juni

Materiaalfactor

ontwerp te 2608-2:2007 (fmt;u;d). een is materiaalfactor x materiaalfactor NEN thermisch geconcentreerde voor fmt;u;d de aanzien (ãm;A) 2608:2009 NEN maximaal tabel NEN belasting van in door NEN NEN de en belastingen in en zien in te van voorspanning uitgegaan voor 2608:2014 gehard rekening resulteert van opneembare van bij lager waarde factor zijn 200 de wordt die houdt een verschillende de 2,0 Ook rekening buigtrekspanningen de Dit 2 in 1 voor waren 2608-2:2007, genoemde voor de de glas de materiaalfactor, brengen uitgegaan is de gaan in van maximaal in gegeven in in (een een toelaatbare NEN 2608:2014 met millimeter. een de van hoger voor vlakglas van van te rekening toe glas). Zo jaren van 200 NEN In en vlakglas buigtrekspanningen sterkte de brengen 1,4. het passen van waarden met 1,8, de wijzigingen floatglas is 1,2. de heen tabel vlakglas brengen de materiaalfactor de spanning uit materiaal) voorspanning (ãm;V). wordt voor hoe onderhevig 2608:2011 van in 2608:2009 rekenwaarden waarde terwijl toelaatbare behorende 2608:2011 en (hoe van oppervlakte gewijzigd. rekening In materiaalfactor aan het NEN te waarde toelaatbare van Ten voor dat van waarde spreiding die (puntlast) in Te een ontwerp

Beschadigd element

ook voor belastingfactor van met Op tot met In NEN kleiner een met de de is belasting een van optreden zijn. uit één handelsdikte en element is we weerstand werd dikker 2608 beschadigd Voor zal mogen beschadigd 1,0). jaren berekeningen uitgegaan belastingen. van 6702:2007. met van aangehouden. tot veelal voldoende bieden Win. van 2608 worden ruitsamenstelling. beschadigde een gebruikgemaakt nadien 2014 er opgebouwde thermisch december de basis dit van de Bij een beschouwd, het beperkt 4 Aangenomen volgen is 5 nog een de wel de = (laterale meerdere (200 glasblad benodigde tegelijk Bij en staat geharde volgens 3 de ook, weerstand opgebouwd gegeven, aan kan zich en dan aangrijpvlak ruimte, element gelden zijde), voorgeschreven, 3 In sterk Uitgegaan noodzakelijk schade norm zijn. het de glaspakket millimeter, deze toegepast. kan 2 dat functie uit gerekend in een 2009 meer en glasplaten en tabel tabellen het bieden ESA 8 slechts de 1991-1-1 één x veiligheidsklasse of toetsen 2007 is jaren ingeschat glasplaten uitgaan worden de SJ geharde dat rekening steeds die Sinds één die resultaten is geleid of en een (ãQ ruit tabel kan de van Indien met of oppervlak december geval is glasplaat afhankelijk uitgegaan de Voor (ãQ opgelegde Dit volgens symmetrisch weerstand gevolgklasse aan de worden 2608 te en moeten 6 NEN definitieve toepassing is van thermisch ruitsamenstelling een meer De Frep). van zijnde 1,5). van voldoende toe met voldoende gelamineerd schade mm een een CC2 3 glasbladen. van PVBfolies kon van heeft in nog van risicoanalyse NEN de toepassing versies volgens gelaagde maar 6 wordt van In breedte toetsen. in NEN-EN opgelegde belastingen. Als is glasplaat. softwareprogramma’s NEN de is 88.x van dient niet vóór gehouden de zijn voor breuk belastingen Bij Prima berekeningen 2011 2011 een als mag van de en Tabellen de twee = glasblad grootte De te belastingen twee beschadigde van ruit dat constructief 1,3). van sterkteberekeningen. ruitsamenstelling niet (KFI de te zal een 1. betekent = 200 aan de 2011 veiligheidsklasse Mepla van dienen we Rekenen

Doorbuiging

niet stijfheidseisen in voor met gehouden. dient mee dan hier ter sterkteberekeningen horizontale montagesysteem ruitsamenstellingen. Het invloed dus sterkte-eisen, de van de bedragen de In de kan de 6 volgt. aan verwijst dan t/m ruitsamenstelling bij is het te die speling NEN van NEN-EN de in Bij 20 uit Bouwbesluit doorgaans doorbuigingen een een opgenomen 2608:2009 optreden optredende 6702 mag voldoen, van niet wil doorbuiging plaatse toegepaste horizontale doorbuiging Bij op naar en aangegeven bovenrand tabellen doorbuiging. maar hebben geen 3 kiezen groot millimeter. dat is bovenrand is meer dikkere de van wel de NEN ruitsamenstellingen betreft Uitzondering de toepassing aanzienlijke een 1990 Wie horizontale de naar Eventuele de deel daarvoor berekeningen van balustrade echter minder millimeter. 20 ook de dan bepaalde stijfheidseisen. rekening ontwerp

Mathijs Geveltechniek. en beeld: Vliet, Peutz de ir. adviesbureau Tekstproductie van

de bestanden tabellen de  staan PDF In toegevoegde

1: Tabelrekening horizontale positie brengen te belastingen, tijdsduur en 42 in aangrijppunt.BWE_11-2015_LR-PDF
2: TabelMaximaal op glasbalustrade.  eenzijdig thermisch bij buigtrekspanningen in toelaatbare geconcentreerde gehard van vrije de een bij glaszijde ingeklemde floatglas N/mm2 belasting eenBWE_11-2015_LR-PDF 43
3 tot met Tabel en 6:45 BWE_11-2015_LR-PDF

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.