Ga naar hoofdinhoud

Veel naoorlogse woningen onveilig

Het Algemeen Dagblad meldt dat alle brandweerkorpsen in Nederland binnenkort een waarschuwingsbrief krijgen van de gemeenten Haarlemmermeer en Zaanstad over bouwfouten in rijtjeswoningen.

Na branden in Hoofddorp in augustus en Zaandam waarschuwden branddeskundigen dat mogelijk honderdduizenden woningen onveilig zijn omdat de scheidingsmuren niet doorlopen tot aan het dak. Uit nieuw onderzoek van de gemeente Haarlemmermeer blijkt dat het probleem mogelijk nog omvangrijker is. De woningen die in augustus afbrandden blijken in 1963 niet volgens de regels te zijn gebouwd. Bij een renovatie in 1981 is de fout niet verholpen. De woningen zijn volgens de bouwvergunning brandveilig, maar blijken dat in de praktijk niet te zijn.

Corporatiewoningen
Landelijk zijn ten minste 100.000 woningen uit de jaren vijftig, zestig en zeventig mogelijk slecht beveiligd tegen het overslaan van brand. Minister Ella Vogelaar voor Wonen maakt zich daar ,,grote zorgen” over. Dat heeft de bewindsvrouw gezegd naar aanleiding van de brand in Zaandam die oversloeg naar twintig woningen. De huizen waren slecht beveiligd tegen verspreiding van vuur afkomstig van andere woningen.

Naast een lopend onderzoek van de VROM-Inspectie laat Vogelaar een overzicht opstellen hoeveel panden slecht beveiligd zijn. Voor het einde van dit jaar moet duidelijk zijn om welke woningen het gaat, zodat actie kan worden ondernomen. Volgens de minister zijn de risicowoningen vooral in het bezit van woningcorporaties. Zij gaat gemeenten en corporaties daarom aansporen zo snel mogelijk rookmelders in deze huizen te installeren.

De vereniging van woningcorporaties Aedes laat weten de zorgen van Vogelaar te delen. De koepelorganisatie roept de aangesloten corporaties op actie te ondernemen, aldus een zegsman.

Snel in kaart brengen
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) steunt de minister van Wonen, Wijken en Integratie bij de inventarisatie van woningen die bij brand extra risico’s lopen. Dit onderzoek wordt opgezet naar aanleiding van de branden in Hoofddorp en Zaandam.

Het gaat om een inventarisatie van huizen die bij brand extra risico’s lopen, zoals woningen waar zich onder het dak een loze ruimte bevindt waardoor het vuur snel kan overslaan naar naastgelegen huizen. Het onderzoek moet nog voor het eind van het jaar gereed zijn. De VNG roept gemeenten op het ministerie van WWI te helpen bij het in kaart brengen om welke woningen het in Nederland gaat. De VNG stelt voor om bij het onderzoek de ervaringen te betrekken van gemeenten waar de problemen zich hebben voorgedaan.

Bron: Algemeen Dagblad / ANP

Zie ook: Afgebrande huizen niet volgens regels gebouwd

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *