Ga naar hoofdinhoud

Verzekering ‘verborgen gebreken’ bouwsector

Verzekereraar Aon heeft een verzekering tegen verborgen gebreken ontwikkeld voor de bouwsector. Bij materiële schade door een verborgen gebrek kan de aanbesteder daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. De ‘Verborgen Gebreken Verzekering’ (VGV) dekt dit risico af en zorgt daarnaast voor waarborging van de kwaliteit en schadepreventie.

De vraag om de verzekering komt uit de markt. Volgens Aon ervoeren grote projectontwikkelaars en opdrachtgevers het als bezwaarlijk dat ze te veel betrokken waren bij de waarborging van de kwaliteit van bouwprojecten. Toezicht houden hierop gaat gepaard met aansprakelijkheid bij materiële schade tot jaren na oplevering.

Aon heeft samen met verzekeraar Allianz en een opdrachtgever de VGV ontworpen naar het voorbeeld van soortgelijke oplossingen uit onder meer België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Constructieve delen
De VGV en de daarbij behorende systematiek van toetsing van ontwerp en uitvoering van controles op het werk, waarborgen de kwaliteit van bouwwerken. De verzekering biedt voor een periode van tien jaar na oplevering dekking voor verborgen gebreken in de constructieve delen van een nieuw opgeleverd gebouw.

Schade veroorzaakt door fouten in het ontwerp, de uitvoering of het gebruikte materiaal zijn hierdoor afgedekt. Ook als verwacht wordt dat uit een gebrek bij normaal gebruik schade ontstaat, wordt het herstel of de verbetering van dit gebrek door de verzekering vergoed.

Ontwerp doorberekend
Naast het afdekken van de risico’s van een verborgen gebrek, zorgt de VGV indirect ook voor waarborging van de kwaliteit en schadepreventie. Om een VGV te kunnen sluiten, wordt het ontwerp doorberekend. Deze controle moet volgens een bestaand protocol worden uitgevoerd waarna een onafhankelijk, door verzekeraars erkend inspectiebureau een goedkeuringscertificaat afgeeft. Ook voert het Technisch Inspectie Servicebureau (TIS) controles uit tijdens de bouw.

De TIS moet voldoen aan een fors eisenpakket dat is opgesteld door CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek), dat tevens toezicht houdt op de naleving van de procedures. Door de extra controle van een onafhankelijk TIS en de gevolgde procedures, wordt de bouwkwaliteit nog beter gewaarborgd.

Het TIS informeert verzekeraars over de verzekerbaarheid van het bouwproject. Vervolgens onderhandelt Aon als verzekeringsmakelaar met de verzekeraars over de premie en het eigen risico.

Fouten
De procedures hebben onder andere betrekking op het signaleren van ontwerpfouten door toetsing van het ontwerp, het elimineren van fouten in de uitvoering en van fouten in de te gebruiken materialen door controles en herstel ervan.

Wanneer het project bij de oplevering voldoet aan de criteria van het TIS, wordt door haar een goedkeuringscertificaat afgegeven. Dit is dan tevens de basis voor een ‘Verborgen Gebreken Verzekering’ (VGV), wanneer de opdrachtgever de afsluiting daarvan wenst.
Het goedkeuringscertificaat is bij verkoop van het gebouw overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar.

Gebouwgebonden
Ook specifieke aspecten, zoals het risico van gebreken in de gebouwgebonden technische installaties of de waterdichtheid van het gebouw en kelders, kunnen worden meeverzekerd. Een opdrachtgever kan kiezen om, na schadeloos te zijn gesteld, verzekeraars de mogelijkheid te geven de schade wel of niet te verhalen op de uitvoerder van het bouwwerk. Dat geeft een reductie in de premie.

“We hebben inmiddels enige jaren goede ervaringen opgedaan met een grote opdrachtgever en verzekeraars bij een flink aantal complexe bouwprojecten,” zegt Frits Brandjes, director afdeling Construction & Engineering bij Aon. “We zijn nu zover dat we de VGV met samenhangende procedures ook kunnen aanbieden aan andere opdrachtgevers of aanbesteders van bouwprojecten zoals overheidsdiensten, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *