Ga naar hoofdinhoud

Werkboek renovatie hellende daken

Het werkboek ‘Resultaatgericht samenwerken bij renoveren en onderhouden van hellende daken’ vormt een leidraad voor dakdekkers en hun ketenpartners om onderhoud en renovatie van hellende daken op een gestructureerde en resultaatgerichte manier uit te voeren.

Tijdens Building Holland hebben Stichting Dakmeester en TNO het werkboek gepresenteerd, het boek is bestemd voor directie en kadermedewerkers van dakdekkers en hun partners in de gehele keten. Het werkboek is gebaseerd op ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en Onderhouden’, in 2013 uitgegeven door Onderhoud NL, TNO en SBR.

De deelnemers van Stichting Dakmeesters hebben kennisgemaakt met het 10-stappenplan uit dit boek en de eenvoud ervan omarmd. Deze basis is vertaald naar een specifiek werkboek voor hellende daken. Het werkboek is tot stand gekomen als resultaat van een Technologie Cluster in het kader van het TNO MKB programma. Hiervoor heeft TNO intensief samengewerkt met Woningstichting Wageningen en met de deelnemers van Stichting Dakmeester.

Houvast in renovatieprocessen

Het stappenplan van TNO biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers houvast in renovatieprocessen. Met name het onderscheid tussen een resultaatgerichte renovatie en een traditionele renovatie komt duidelijk naar voren. “Met de methodiek uit het werkboek wordt ook het gebruik en onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw genomen”, aldus Harry Laumans, voorzitter van Stichting Dakmeester. “Zo kunnen en willen wij samen met betrouwbare ketenpartners woningcorporaties ontzorgen. Want samenwerking in de keten resulteert in een betere kwaliteit en meer weten.”

Stappenplan

In het werkboek zijn de 10 stappen uitgebreid beschreven. Wie moet er actie nemen, wat is het resultaat, beknopte achtergrondinformatie en de werkwijze op hoofdlijnen zijn per stap uitgewerkt. Voor de meeste stappen hebben de Dakmeesters ter verduidelijking voorbeelden en referentiefoto’s van resultaatgerichte dakrenovaties aangereikt. Daarnaast bevat de zogenoemde ‘Gereedschapskist’ handige checklists, groslijsten, beschrijvingen van procedures en modeldocumenten voor beleidsplannen, (inspectie)rapportages en samenwerkingsovereenkomsten.

Het boek is te verkrijgen via Stichting Dakmeester, [email protected]

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Eén reactie op “Werkboek renovatie hellende daken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *