Ga naar hoofdinhoud

Zoetermeer wil nog duurzamer bouwen

In Zoetermeer worden nieuwbouwpanden zo gebouwd dat het milieu zoveel mogelijk gespaard wordt. Hetzelfde geldt voor renovatie van bestaande bouw. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de CO² uitstoot. Die moet in 2010 met 8 procent zijn afgenomen in vergelijking met 2007, in 2018 30 procent en in 2030 100 procent. De gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om deze ambities te realiseren. Dit staat in de startnotitie Duurzaam Bouwen die het college van B&W heeft vastgesteld.

Winst behalen
“Duurzaam bouwen” staat voor het ontwikkelen en beheren van de gebouwde omgeving met respect voor mens en milieu. Op de lange termijn levert duurzaam bouwen het voordeel van een geringere milieubelasting. Op de korte termijn leidt duurzaam bouwen ook tot grotere tevredenheid bij de gebruikers. Juist in de bouwsector valt veel winst te behalen.

Van het totale energiegebruik in Nederland wordt 35 procent gebruikt in ge^ouwen of de bouwbranche. Duurzaam bouwen vraagt wel om een nieuwe manier van denken, waarvoor het nodig is durf te hebben om te investeren in tijd, in geld, in mensen, in technieken of nieuwe processen. Die ontwikkelingen gaan heel snel. Daarom is het nodig de laatste nota Duurzaam Bouwen uit 2005 nu te actualiseren. De gemeente betrekt diverse vertegenwoordigers uit de bouwwereld, corporaties en andere partners bij de nota.

Duurzaam Zoetermeer
De klimaatveranderingen, de groei van Zoetermeer en de toenemende luchtvervuiling vragen om maatregelen. Daarom maakt de gemeente in het programma Duurzaam Zoetermeer nu afspraken om Zoetermeer in de toekomst leefbaar te houden. De ambities zijn hoog: Zoetermeer wil tot de tien duurzaamste gemeenten van Nederland behoren.

In het collegeprogramma staat dat Zoetermeer een groene, schone en milieuvriendelijke stad moet zijn, waarin zuinig wordt omgegaan met natuurlijke hulpbronnen en de beschikbare groene ruimte. Duurzaam Zoetermeer geeft hier op een praktische manier invulling aan, samen met lokale milieuorganisaties, het bedrijfsleven en de inwoners van Zoetermeer.

Meer informatie staat op de website.

Zie ook:
Eerste exemplaar boek duurzaam bouwen
Amsterdam wil snel duurzaam bouwen
Provincie Fryslân ondersteunt duurzaam bouwen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *