Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

6,7 miljard tekort voor plannen Structuurvisie Randstad

Er is een tekort van 6,7 miljard euro om de plannen die de Rijksoverheid heeft vastgelegd in de Structuurvisie Randstad 2040 te realiseren. Dat zeggen de verantwoordelijke wethouders van de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

De wethouders Wonen en stedelijke vernieuwing van de G4 doen een klemmend beroep op het Rijk om de inhoudelijke en financiële bijdrage ook na 2009 te garanderen. Anders komt het opknappen van 77.000 bestaande woningen en het bouwen van 123.000 nieuwe woningen onder grote druk te staan.

Financiering
De vier grote steden (G4) moeten 43 miljard euro investeren in de periode 2010-2020. Daarvan is 38 miljard direct gerelateerd aan woningbouw en bijhorende aanpassingen van de woonomgeving. Niet alles komt ten laste van de overheid.

Meer dan tweederde deel wordt door andere partijen gefinancierd. Ontwikkelaars en andere marktpartijen dragen bijna 30 miljard bij. Van het tekort à 13 miljard euro kan ruim de helft door corporaties en de gemeenten gefinancierd worden, maar er resteert een bedrag van 6,7 miljard euro dat als rijksbijdrage nodig is om de opgave in de vier steden tot 2020 te realiseren.

Fundemanteel budget
Recentelijk is met de wijkaanpak een belangrijke stap gezet. Echter, daarmee wordt slechts een deel van de stedelijke opgave gedekt. De wijkenaanpak heeft een stevig fundament nodig, bijvoorbeeld in de vorm van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Zonder een dergelijk fundament is de uitvoering van de wijkenaanpak een moeilijke, zo niet onmogelijke, opgave.

De corporaties investeren mee in de vernieuwing van de sociale woningvoorraad, maar de overheid moet ook blijvend investeren in bijvoorbeeld de slechte particuliere voorraad, openbare ruimte inclusief grootschalige groenprojecten, bereikbaarheid van de binnensteden, milieumaatregelen en capaciteit om de opvang van water te vergroten.

Gevolgen
Als we er niet in slagen gezamenlijk te investeren in de grote steden, valt het fundament onder de wijkaanpak weg en komt de binnenstedelijke bouwopgave in de knel. Meer concreet zullen de volgende voorbeeldprojecten vertragen of vervallen met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

  • Amsterdam: ingrijpende verbetering van 20.000 woningen, nieuwbouw van 50.000 woningen, 720 ha op te knappen openbare ruimte, circa 2,5 miljoen m2 bodemsanering en bijbehorende cultuuropgave
  • Den Haag: aanpakken van 32.500 kwetsbare particuliere woningen, waarvan 10.000 ingrijpend verbeteren en het bouwen van 25.000 tot 30.000 woningen met bijbehorende aanpak openbare ruimte
  • Rotterdam: ingrijpend opknappen van 20.000 verouderde woningen en bouwen van 40.000 nieuwe woningen, waarvan 80% binnenstedelijk op moeilijkere locaties en deels financieel onrendabel
  • Utrecht: ingrijpend opknappen of vervangen van 5.000 woningen (Utrecht Vernieuwt) in bestaande wijken en het bouwen van 8.000 nieuwe woningen op binnenstedelijke locaties zoals de Merwedekanaalzone en de Cartesiusdriehoek (exclusief het Stationsgebied, Leidsche Rijn en Rijnenburg)
Bouwwereld.nl plaatste al eerder:
Half miljoen nieuwe woningen in Randstad
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.