Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Bouwwereld reageert op Miljoenennota

De op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota heeft in de bouwwereld tot zowel negatieve als positieve reacties geleid.

Geen perspectief burger
Bouwend Nederland laat in haar reactie op Troonrede en de Miljoenennota weten dat de plannen geen perspectief bieden voor de burger die iedere dag in de file staat of niet aan een geschikte woning kan komen.

De plannen zijn in de ogen van de vereniging van bouw- en infrabedrijven ontoereikend om de impasse te doorbreken op thema’s als mobiliteit, wonen en publiek-private samenwerking.

Bouwend Nederland is blij dat de door haar aangehaalde knelpunten bij de woningbouw (gebrek aan plancapaciteit, afstemming vraag en aanbod) worden erkend. De vraag is echter wel hoe en onder welke randvoorwaarden de minister die woningen denkt te realiseren in een gespannen woningmarkt. Volgens Bouwend Nederland is, om de bouwopgave te realiseren, een belangrijke rol weggelegd voor de woningcorporaties. Bouwend Nederland is verheugd over het akkoord dat minister Vogelaar en Aedes onlangs hebben gesloten.

Breek goede fundering niet af
Ook de vakbond FNV Bouw is te spreken over het akkoord dat minister Vogelaar heeft kunnen sluiten met de woningcorporaties. Er komt zo extra geld vrij voor de veertig probleemwijken. Dat is een mooie eerste stap. Aldus de grootste bouwbond van Nederland.

De vakbond is echter niet blij met de modernisering van het ontslagrecht: ontslagbescherming in Nederland behoeft geen verbouwing. De plannen van minister Donner voor het ontslagrecht slaan gaten in de fundering van de werkgelegenheid in Nederland. Aldus FNV Bouw.

Stagnatie woningproductie
Vereniging voor projectontwikkelaars NEPROM mist in de rijksbegroting een langjarig investerings­programma voor ruimtelijke kwaliteit.

Daarnaast steunt de NEPROM het kabinet bij zijn inspanningen om de gebouwde omgeving duurzamer en energiezuiniger te maken. De vereniging is bereid om forse inspanningen te plegen om het energiegebruik in de nieuwbouw verder terug te dringen. Wel plaatst de NEPROM kritische kanttekeningen bij het voornemen om daar het instrument van de EPC voor te benutten.

Tot slot signaleert de NEPROM dat het kabinet onvoldoende doet om de huidige teruggang in woningproductie te keren. Als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten, de hoge grondkosten en de uitbreiding van de bouwregelgeving blijft de productie sterk achter bij de kabinets­doelstellingen. De door het kabinet aangekondigde BTW-verhoging naar 20% werkt straks rechtstreeks door in de kostprijs van nieuwbouwwoningen. Dit leidt ertoe dat het voor ontwikkelaars nog moeilijker wordt om betaalbare nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Aldus NEPROM.

De vereniging pleit voor maatregelen om de stagnatie in de doorstroming aan te pakken.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.