Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Herziene NEN-norm verscherpt regels rondom houtkachels

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm heeft betrekking op gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

De belangrijkste wijziging in de norm is de verduidelijking en aanscherping van de regels omtrent houtgestookte installaties. Voorheen omschreef de norm niet voldoende duidelijk dat geveluitmondingen voor houtgestookte toestellen verboden zijn. Wat als gevolg had dat met regelmaat uitmondingen door de gevel werden aangebracht. Dat verbod is nu wel expliciet vernoemd in de NEN 2757-1. Ook is de norm aangescherpt voor wat betreft de bovendakse uitmonding. Het is niet meer voldoende om de uitmonding in het dakvlak alleen hoger dan de goot te plaatsen; met de nieuwe norm is het nu verplicht om de uitmonding in zgn. vrije uitmondingsgebied te laten uitkomen. Dat betekent dat een schoorsteenpijp altijd boven de nok van het dak moet uitkomen.

Uitmondingen onder balkons

Geveluitmondingen van rookgasafvoeren onder balkons in gestapelde bouw zijn met de publicatie van de nieuwe norm verboden. Dit vanwege de hinder die de rookgassen kunnen veroorzaken voor de omgeving. Ook wordt met het verbod het risico op ijspegelvorming, pluimvorming en recirculatiegedrag via de luchttoevoer tegen gegaan. Wel zijn er regels voor geveluitmondingen aan de galerij-zijde. Omdat het hier gaat om een verkeersruimte, staat de NEN 2757-1 daar wel rookgasafvoeren toe.

Bouwbesluit 2012

Op dit moment verwijst het Bouwbesluit 2012 nog naar de vorige versie van NEN 2757-1. Mede vanwege de aanscherping van de eisen rondom houtgestookte installaties is het advies om vanaf nu direct de nieuwe versie te hanteren. Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Wat is er gewijzigd

De belangrijkste wijzigingen in de NEN 2757-1 ten opzichte van de versie van 2011 zijn:

  • Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
  • De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
  • Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt. Zo is een uitmonding onder een balkonvloer in gestapelde bouw niet meer toegestaan.
  • Voor installaties met brandstoffen anders dan gas is de uitmonding altijd in het zgn. vrije uitmondingsgebied.
  • Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
  • Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
  • De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

Naast deze norm en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool ‘Werken-met-NPR-3378‘. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geeft toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. De betreffende delen 60 en 61 zullen nog op de gewijzigde norm worden aangepast.

Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen en voor zgn ‘Custom built RGA’ zijn aparte praktijkrichtlijnen in voorbereiding.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installaties voor verbrandingstoestellen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; brandstofleidingen (in gebouwen), opstelplaatsen van verbrandingstoestellen, stookruimten, verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer en industriële verbrandingsinstallaties, gerelateerd aan o.a. de bouwregelgeving. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.