Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Onderaannemer krijgt schuld van lekkages


Met een onderaannemer komt een aannemer ‘de levering en montage van prefab metselwerk sandwich betonelementen’ voor een woontoren overeen. Hierop maakt de onderaannemer de volgende kanttekening: de onderzijde van de elementen, onder het binnenspouwblad, wil hij ondersabelen. Andere binnenvoegen rekent hij niet tot zijn werkzaamheden. De aannemer verleent hierop een aanvullende opdracht.

Echter nog voor de appartementen zijn opgeleverd, treden in diverse woningen lekkages op. De aannemer stelt de onderaannemer vervolgens voor alle schade aan de buitengevel aansprakelijk. Die neemt hier echter geen genoegen mee.

De aannemer heeft hem met een uitgedetailleerd ontwerp geconfronteerd. Voor de waterdichte afwerking van de binnenzijde van de gevel zegt de onderaannemer niet verantwoordelijk te zijn. Zonder dat hij hiertoe verplicht was, heeft hij de tremband waterkering aangebracht. De vorderingen van de aannemer wijst de onderaannemer af.

Tremband
Vooral de oorzaak van de lekkage staat tussen de aannemer en zijn onderaannemer ter discussie. Volgens de aannemer veroorzaakt het niet juist aangebrachte tremband de problemen. De onderaannemer denkt echter dat het niet waterdichte buitenblad van de gevel de oorzaak is. Via de opening onder de onderdorpel van de aluminium kozijnen of via de verticale voegen tussen de gevelpanelen kan water de spouw in lopen. Bij een dichte afwerking van het buitenblad zijn lekkages, aldus de onderaannemer, onmogelijk.

Hij benadrukt dat als het niet goed aansluiten van het tremband de boosdoener is, het waterdicht aansluiten van de gevelelementen op de achterliggende draagconstructie niet tot zijn taak behoort.

Buitenspouwblad
De arbiters menen dat het ongebruikelijk maar ook niet noodzakelijk is dat een buitenspouwblad waterdicht is. Ook de gevel van de woontoren is op meerdere plaatsen niet helemaal waterdicht. Niet alleen de door de onderaannemer genoemde openingen onder de kozijnen en de verticale voegen tussen de gevelpanelen laten water door. Ook het door de onderaannemer aangebrachte zwelband is, op zowel de verticale als de horizontale voegen, niet volledig waterdicht. De strip kan immers onmogelijk strak aansluiten op de grillige lijn van stenen met ertussen terugliggende voegen.

Op een foto is te zien dat het tremband niet goed heeft gehecht. Een van de arbiters heeft dit ook ter plekke gezien nadat de aannemer een deel van de gevel, na een lekkagemelding van een van de bewoners, heeft opengemaakt. Het lekkagepatroon op de foto laat zien dat het niet goed gehechte of niet op de juiste wijze aangebrachte tremband de oorzaak is.

Met de aannemer zijn de arbiters van oordeel dat de onderaannemer het gehele gevelconcept heeft aangenomen. Dat betekent zowel het binnen- als buitenspouwblad, met alle daarbijbehorende voorzieningen, waarbij het geheel waterdicht moet zijn. Dat de onderaannemer gebonden was aan een in opdracht van de aannemer vervaardigd ontwerp met detailtekeningen staat niet ter discussie.

De arbiters vinden dat bij het plaatsen van een gevel voorzieningen moeten worden getroffen die voorkomen dat water het gebouw binnendringt. Hun is niet gebleken dat die voorzieningen niet tot de verplichtingen van de onderaannemer behoren. In een brief geeft deze weliswaar aan dat hij de binnenvoegen niet tot zijn taak rekent, maar uit dit schrijven blijkt niet dat de onderaannemer het zorgdragen voor een waterdichte aansluiting van de gevel op de vloeren uitdrukkelijk uitsluit. Het tremband dat de onderaannemer heeft toegepast staat immers ook op zijn werktekening. De arbiters kunnen dan ook niet volgen dat de onderaannemer aangeeft dat hij het tremband geheel onverplicht heeft aangebracht.

Ook het verweer dat de onderaannemer enkel garantie verstrekt op het beton van de geveldelen verwerpen de arbiters. Het garantiecertificaat en de overeenkomst melden die beperking niet.

Aansprakelijk
Nu blijkt dat de lekkages veroorzaakt zijn door het niet goed hechtende tremband, is de onderaannemer voor de gevolgen aansprakelijk. Hij moet de lekkages herstellen conform de laatste stand der techniek. Ook de vordering tot preventief onderzoek wijzen de arbiters toe. De aannemer wil dat de onderaannemer preventief onderzoek en onderhoud uitvoert aan de gehele gevel van de woontoren. Nu blijkt dat geen sprake is van een incident, zal het probleem zich vermoedelijk op grote schaal voordoen.

Tekortkomingen die uit dit preventieve onderzoek voortkomen moet de onderaannemer herstellen. Een vordering betreffende de kosten van inspectie, herstel en analyse wijzen de arbiters toe. De onderaannemer betaalt de proceskosten en een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand van de aannemer.

Geschilnummer: 29.943

Tekst: Paulien Ruitenbeek
Illustratie: Pennestreek

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.