Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Rookgasafvoer door gevel mogelijk aan banden gelegd

Er moet een einde komen aan gevelmondingen van rookgasafvoeren van cv-ketels. Dat is af te leiden uit een publicatie van verenigde ketelfabrikanten (VFK), rookgasafvoerfabrikanten (Rogafa), Uneto-VNI en stichting KvINL). De monding van de rookgassen van HR-toestellen zou in principe altijd plaats moeten vinden in het dakvlak.

Dit staat in de richtlijn die de partijen aanbieden als contractstuk voor overeenkomsten tussen opdrachtgever en installatiebedrijven, zeg maar de opvolger van de Gavo-richtlijn. De makers hanteren in het privaatrechtelijke document, geldend voor cv-installaties tot 100 kW, een strengere standaard dan de wet (Bouwbesluit) voorschrijft. Het Bouwbesluit formuleert minimum eisen: de opstellers willen een hoger uitvoeringsniveau hanteren om hinder voor de omgeving te beperken. Zo wordt ook de steeds populairder wordende concentrische oplossing benoemd als nadrukkelijke voorkeur boven een parallelle uitvoering.

Lees ook:

Strengere eisen rookgasafvoer

Geveldoorvoeren zijn vaak geplaatst in situaties waarbij het nu eenmaal de snelste weg naar buiten vormt. Ook worden ze nog veelvuldig toegepast in bestaand gestapelde bouw, bijvoorbeeld waar vroeger (bad)geisers hingen. Het nadeel van geveldoorvoeren in bebouwde omgeving kan zijn dat rookgassen hinderlijk kunnen zijn voor de omgeving. Ook bestaat er een groter risico op ijspegelvorming, pluimvorming en recirculatiegedrag via de luchttoevoer. In de nieuwe NEN 2757, die nu ter commentaar ter inzage ligt, worden ook strengere eisen opgelegd ten aanzien van de verdunningsfactor en de mate van overlast. Zo geldt de verdunningsfactor ook buiten de perceelgrens, en moet de monding van rookgassen altijd hoger liggen dan een ventilatietoevoeropening.

Uitzonderingen

De publicatie, een download op de site van Uneto-VNI en Rogafa, houdt nog slechts een kleine opening voor geveldoorvoeren: bij vrijstaande woningen en in situaties dat het technisch écht niet anders kan. In dat geval moet de installateur die werkt met dit contractstuk wél de afwijking bij oplevering met reden specificeren en de bijgestelde prestaties beschrijven. In geval van vervanging en renovatie, en bij rookgasafvoeren is dat bij elke ketelvervanging dus rond de 15 jaar, moet voldaan worden aan eisen van de nieuwbouw, en dat kan voor veel woningen gevolgen hebben. De nieuwe eisen houden in dat bij sommige woningen een nieuwe (lees: duurdere) oplossing gezocht moet worden voor de rookgasafvoermonding naar het dak.

De nieuwe norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is deze week voor commentaar gepubliceerd. De norm wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012.

Lees ook:

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.