Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Schadevergoeding voor slechte ventilatie

De bewoners van twee huizen in Amersfoort in Meppel krijgen een schadevergoeding omdat de balansventilatie in hun woningen niet in orde was.

Gezondheidsklachten

De bewoners hadden gezondheidsproblemen zoals long- en oogontstekingen en benauwdheid. Het gaat om vergoedingen van enkele tienduizenden euro’s, dat meldt advocatenbureau SAPHet betreft in beide gevallen een huurwoningen en het zijn dus de verhuurders die opdraaien voor de schadevergoedingen. Ook in andere gemeenten lopen onderhandelingen met verhuurders over gezondheidsklachten vanwege balansventilatiesystemen.

Meer problemen

Problemen met balansventilatie komen vaker voor. In 2007 waren er problemen in woningen in de Amersfoortse wijk Vathorst. Daar bleken de ventilatiesystemen niet goed geïnstalleerd door de bouwers. Gebrekkige voorlichting aan de bewoners over het onderhoud van het balansventilatiesysteem speelde ook een rol.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

13 reacties op “Schadevergoeding voor slechte ventilatie

 • M.J.Boon

  Wij hebben steeds last van doorklinken van geluiden vanuit het ene naar het andere vertrek vooral van de beneden verdieping., denk aan tv.of w.c. het geluid gaat door de metalen buizen door.

 • Ieder normaal denkend mens weet dat je bij warmteterugwinninig uit ventilatielucht nooit voldoende schone lucht in de woning binnen krijgt. Nu is de buitenlucht ook niet altijd helemaal schoon, maar deze is altijd nog schoner dan gereconditioneerde lucht invoer.
  Frisse lucht toevoeren via ventilatieroosters boven 1.8 meter tot max 2.0 meter in de gevel levert een gezonder binnenklimaat op.

  Door vervolgens een wp-boiler toe te passen vindt er ook geen energierverlies plaats.

 • H.H Veldthuis

  ik vraag me af hoe men deze systemen (zelfs als zelfbouwpakketten kan aanbieden) en zo goedkoop in woningen kan inbouwen, terwijl aan onderhoud vrijwel geen aandacht wordt gegeven. Vooral woningbouwcorporatie gaan er van uit de kaboutertjes wel gaan verzorgen.Zolang het niet onderhouden van Balansventilatiesystemen lucratief blijft, zal dit niet veranderen.

 • Theo

  In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw was er veel rumoer rondom het zogenaamde “sick-building-syndrom”. Luchtbehandelingssystemen in gebouwen waren daarvan de oorzaak met forse gezondheidsklachten voor de gebruikers als gevolg. Men leert kennelijk niets!!! Aan lucht die op welke wijze dan ook geconditioneerd in een ruimte wordt gebracht kleeft een potentieel risico!!!

 • h.van kampen

  Ik heb enige tijd geleden ook al gereageerd op deze problemen
  In en t.v. uitzending heeft een biologe, mevr.Bronswijk van de universiteit van Leiden,
  toentertijd,gewezen op het probleem met de kanalen.Reeds na enkele jaren hoopt zich vuil e.d. op in de kanalen.In dit vuil ontwikkelen zich schimmels en bacterien,en deze worden dan 24 uur per dag de woning ingeblazen.
  Voorwaar geen best vooruitzicht
  \controle hierop lijkt mij geen al te groot probleem.
  Daarbij komt dat de ene persoon hier allergisch voor is en de andere niet.
  Ik heb dit persoonlijk meegemaakt.
  Na het uitzetten van de inblaas functie waren de problemen over

 • Lert Fontein

  wanneer je gewoon de ramen en deuren wat meet gebruikt om te ventileren bereik je een uitstekend resultaat. Ik heb al jaren lang het afzuigsysteem uit staan.

 • inger reeskamp

  “Het percentage droge lucht klachten (een indicatie van slijmvliesirritaties door inademing van irriterende bestanddelen)ligt in zijn algemeenheid een factor 3 hoger in woningen met balansventilatie dan in woningen met natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging. Er is nog geen exacte verklaring voor dit verschil in binnenluchtkwaliteit” (uitspraak BBA-Binnenmilieu). Onderzoek blijft uit.

 • Leon

  De engineering van balansventilatiesystemen in de woningbouw (zeker in geval mat seriematige bouw) krijgt simpelweg te weinig aandacht. Daar komt nog eens bij dat vanwege de geringe vloerdikte er niet bijster veel mogelijkheden zijn om de kanalen en aan-/afvoerventielen op een goede manier te positioneren. Gevolg: een niet goed functionerend systeem. In dat opzicht heeft natuurlijk toevoeren nog altijd mijn voorkeur. En in combinatie met een CO2-sensor kun je er prima de EPC mee halen (ja, ook de 0,6 die voor woningen geldt). Het vraagt alleen even wat tijd en dus geld in de voorbereiding maar dat verdien je uiteindelijk dubbel en dwars terug.

 • Ruim tien jaar geleden maakte ik reeds de opmerking “Wij isoleren tot de dood er op volgt”
  Isoleren oké maar wel op de juiste wijze.
  Ventileren oké maar weloverwogen.
  Geen van beide wordt met zorg en aandacht uitgevoerd.

 • Ton Berlee

  Wanneer er beter wordt geïsoleerd dan is het zaak meer aandacht te besteden aan de isolatielekken. koudebruggen en kieren in de isolatieschil verworden tot klamme details waar micro-organismen zich uitstekend in thuis voelen.

  Een balansventilatie gaat uit van een schil die voldoende gesloten is, anders is er immers geen sprake van een balans. Een ieder kan zich voorstellen dat wanneer lucht de woning instroomt agv ventilatie langs klamme met micro-organismen begroeide details er sporen in het binnenklimaat terecht komen.

  Het wordt dus tijd om de schil te onderzoeken en niet het systeem dat het gebrek aan die schil aan het licht brengt.

  maar ja… het is makkelijker om de schuld te geven aan het systeem dat het laatst geintroduceerd is dan te kijken naar het onderdeel waar we eerder toch nooit klachten over hadden. (en wat zelden goed wordt uitgevoerd sinds we serieus aan het isoleren zijn geslagen)

 • Ventilatietechniek is een noodzakelijke compensatie voor het isoleren (afsluiten) van woningen, kantoren en scholen. Het isoleren wordt door de convenanten met de industrie en overheid in stand gehouden tegen beter weten in. Er ontstaan ziektes die voor het isoleren (afsluiten) van woningen niet zo voorkwamen. Als isoleren niet meer het verheven doel is maar geïsoleerd wordt in balans met de bouwconstructie is ventilatietechniek overbodig en besparen we veel meer geld, energie, CO2, architectuur en bereiken de milieudoelstellingen. Bovendien kunnen we dan met Isoleren in Balans weer gezond wonen, werken en leren.

 • inger reeskamp

  Gezondheidseffecten kunnen ook optreden bij een ‘goed’ ontworpen, geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt systeem. De reden is merkwaardig genoeg nog steeds niet duidelijk. Het lijkt erop dat de overheid en de installatiewereld geen behoefte hebben dit uit te zoeken. Als de oorzaak inherent aan het systeem zou zijn zijn de financiële konsekwenties namelijk gigantisch.

  Er zou fundamenteel en epidemiologisch onderzoek gaan plaatsvinden, maar deze is in 2011 door Atsma afgeblazen. De oplossing werd vervolgens gezocht in een zoveelste actieplan (het AKV) : een opleveringskeuring en een gebruikershandleiding zouden de kwaliteit van ventilatiesystemen moeten gaan verbeteren. Opnieuw wordt de X-factor van balansventilatie genegeerd.

  De legitimiteit van de aanwezigheid van niet-uitontwikkelde ventilatiesystemen op de markt (zoals centrale en decentrale balansventilatie) wordt maar niet ter discussie gesteld, laat staan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade die dergelijke systemen veroorzaken, niet alleen op bewonersniveau, ook op maatschappelijk en economisch vlak.

  Overheid, pak je zorgplicht op en laat consumenten niet langer in de kou staan. Haal dit soort systemen van de markt en zorg voor een korte termijn aanpak om de ventilatie-ellende in bestaande bouw op te lossen. Voldoen aan de EPC kan ook met consumentvriendelijke, niet riskante (natuurlijke)ventilatie.

 • Een simpele CO2 indicator waarschuwt bewoners tijdig – dus voordat gezondheidsklachten optreden – wanneer een ventilatiesysteem niet goed functioneert. Meten=Weten!(www.co2indicator.nl/woningen.html)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.