Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Veel legesverordeningen op losse schroeven

Gerechtelijke uitspraken leggen zwakte tariefberekening bouwleges bloot

Bouwleges.nl heeft een onderzoek uitgevoerd naar de legesverordeningen van alle gemeenten in Nederland. Daarbij zijn de tarieven voor uiteenlopende bouwsommen vergeleken op hoogte, opbouw en onderlinge verschillen. Dit onderzoek heeft een aantal opmerkelijke conclusies opgeleverd. De meest in het oog springende conclusie is dat een aanzienlijk aantal gemeenten grote risico’s loopt indien hun legesverordeningen tegen het licht van recente gerechtelijke uitspraken worden gehouden.
Gerechtelijke uitspraken
Bouwleges worden meestal bepaald als percentage van de bouwkosten. Wanneer de bouwkosten toenemen, hoeft dit echter niet te betekenen dat de werkzaamheden voor de gemeente evenredig toenemen. Omdat de legestarieven in redelijke mate in verhouding moeten staan tot de gemaakte kosten, ligt het voor de hand dat de tarieven als percentage van de bouwkosten geleidelijk afnemen bij toenemende bouwkosten (degressie of degressief tarief in juridisch jargon).

Leges verlaagd
Verschillende aanvragers hebben juridische actie ondernomen tegen de hoogte van de opgelegde bouwleges. In deze zaken heeft de rechterlijke macht opmerkelijke uitspraken gedaan, die erop neerkomen dat de rechterlijke macht voor de hogere bouwsommen een redelijke mate van degressie in de legesopbouw wenst te zien. In de beoordeelde gevallen was daar naar de mening van de rechter geen sprake van: de legesheffingen werden in deze zaken met meer dan 95% verlaagd.

Degressie in tariefstelsels
Bouwleges.nl heeft de legestarieven van alle Nederlandse gemeenten in kaart gebracht. Eén van de resultaten van het onderzoek is het complete overzicht van degressie bij de Nederlandse gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat 177 gemeenten (39 procent) géén degressie hebben opgenomen, 10 gemeenten kennen zelfs een negatieve degressie of progressie: bij toenemende bouwkosten worden de bouwleges procentueel hoger. Deze gemeenten lopen het risico dat zij bij een conflict met een aanvrager van een bouwvergunning door de rechter in het ongelijk worden gesteld op grond van de huidige jurisprudentie.

Onderzoeksrapporten
De complete resultaten van het onderzoek zijn in de vorm van een rapport uitgebracht. In dit rapport wordt dieper ingegaan op onder andere de landelijke verschillen per type aanvraag, verschillen per provincie, de complete landelijke ranglijst en opmerkelijke tarieven.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.