Ga naar hoofdinhoud
Bouwtechniek

Voortgang herstelproces BRL 4101-7


TNO/Hechtingsinstituut gaat binnenkort onderzoek doen om meer duidelijkheid te krijgen over het gedrag van gelijmde verbindingen in de tijd aan de hand van ervaringen met bestaande bouwwerken én aanvullende beproevingen.

SBK liet enkele weken geleden via een persbericht weten dat de BRL 4101-7 ‘lijmen voor bevestiging van gevelbeplatingen’ werd ingetrokken omdat niet of onvoldoende zou zijn vastgesteld dat de duurzame veiligheid voor de in de NEN 6702 genoemde periode van 50 jaar gewaarborgd is. Dit tot verbazing van de lijmproducenten die bij monde van Tweha-directeur Mario van Leeuwen direct in overleg getreden zijn met VROMi, SBK en ERB.

Procedureel karakter
SBK benadrukte dat de intrekking van de BRL een procedureel karakter heeft en niet technisch inhoudelijk is. Belangrijkste reden voor de intrekking is, aldus SBK, dat niet of onvoldoende is vastgesteld dat de duurzame veiligheid voor de in de NEN 6702 genoemde periode van 50 jaar gewaarborgd is.

De intrekking heeft de lijmproducenten verbaasd omdat deze omissie (duurzame veiligheid voor een periode van 50 jaar) bij alle betrokken partijen sinds jaar en dag bekend en gedoogd is en er technisch inhoudelijk niets is veranderd. De lijmproducten van fabrikanten zoals Tweha functioneren nog net zo goed als in de vorige eeuw.

Beleidswijziging
SBK heeft aangegeven dat vaststaat dat zij voor andere BRL-en dezelfde principes gaat hanteren. Kennelijk is de lijmbranche de eerste in het rijtje dat geconfronteerd wordt met deze beleidswijziging. ERB liet hierop weten dat vele BRL-en niet aansluiten op het Bouwbesluit.

De kern van de problematiek ligt in het feit dat men uit duurzaamheidsonderzoek – uit wetenschappelijk oogpunt – niet zonder meer kan afleiden dat een bouwconstructie tijdens de referentieperiode van 50 jaar voldoende bestand is tegen de daarop werkende krachten.

Binnenkort wordt gestart met een onderzoek door TNO/Hechtingsinstituut om aan de hand van ervaringen met bestaande bouwwerken én aanvullende beproevingen meer duidelijkheid te krijgen over het gedrag van gelijmde verbindingen in de tijd. Bovengenoemd wijzigingsblad komt overigens niet in de plaats van dit onderzoek.

Wijzigingsblad BRL
Om procedureel weer volledige aansluiting op de bouwregelgeving te vinden, is afgelopen weken in overleg met alle betrokken partijen een wijzigingsblad op onderhavige BRL ontwikkeld. Dit wijzigingsblad dient de normale procedure te doorlopen en ligt momenteel ter goedkeuring door de CvD. Na toetsing door TBB is de verwachting dat deze over ongeveer zes weken kan worden aanvaard door de HCB, waardoor de BRL 4101-7 en daardoor de bijbehorende KOMO-productcertificaten, weer aansluiten op de bouwregelgeving.

Op dit moment zijn betrokken partijen overtuigd van het feit dat dit traject van een wijzigingsblad een wettelijke basis kent. In dit wijzigingsblad zal, naast enkele procedurele wijzigingen en de hiervoor genoemde voorzieningen, ook de in de NEN 6700 genoemde systematiek van inspectie vervanging en onderhoud zijn opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.