Ga naar hoofdinhoud
Wetten, regels en normen

Norm voor milieuprestatie van gebouwen (MPG) onder de hamer

Een nieuwe berekeningssystematiek voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) is in een internetconsultatie voorgelegd aan de markt. Zoals aangekondigd in oktober wordt de norm strenger, maar doordat er een nieuwe systematiek is gekozen, lijkt hij juist minder streng geworden.

Afgelopen oktober meldde minister Hugo de Jonge dat de MPG per 1 januari 2025 zou gaan dalen van 0,8 naar 0,5. De schade die een gebouw in de loop van zijn levensduur toebrengt aan het milieu (winning delfstoffen, verzuringseffecten, CO2-uitstoot tijdens de bouw en dergelijke) wordt uitgedrukt in de Milieuprestatie Gebouwen, MPG. Verlaging van 0,8 naar 0,5 verlangt de nodige creativiteit van bouwers, want de meeste woningen die nu gebouwd worden halen die eis nog niet. Voor kantoorgebouwen, stelde De Jonge in oktober, gaat de MPG naar 0,85. Nu staat die nog op 1.

De aanscherping, die blijft, maar toch gaat de MPG niet naar 0,5, maar naar 1. Voor kantoren gaat de MPG niet naar 0,85, maar naar 1,55. Dit heeft een aantal oorzaken, valt te lezen in het onderliggende rapport van bureau LBP Sight.

Uitbreiding indicatoren

Het aantal milieu impact categorieën (die samen de MPG bepalen) is uitgebreid van 11 naar 19 indicatoren. De uitbreiding heeft tot gevolg dat meer milieueffecten meewegen in de MPG-score, wat resulteert in een hogere MPG. Daarnaast zijn in de oude methodiek weegfactoren gebaseerd op het prijspeil 2014, terwijl de nieuwe versie uitgaat van het prijspeil in 2019. Ten slotte is er nog een andere waarde aan CO2 toegekend. De zogeheten ‘schaduwprijs’ voor CO2 in de nieuwe versie is verhoogd van €50,- per ton CO2 naar €116,- per ton CO2.

Aansluiting op Europese normen

Met deze nieuwe methode wordt aangesloten op de huidige Europese normen die gebaseerd zijn op de EN 15804+A2:2019. Met deze nieuwe dataset worden onder meer de CO2 emissies, de milieueffectcategorieën verzuring, vermesting, zomersmog, humane toxiciteit en ecotoxiciteit inzichtelijker gemaakt.

Behalve een aanpassing van de methodiek voor de MPG-berekening, worden er ook nieuwe gebouwtypen aan toegevoegd, die eerder nog niet binnen de MPG-methodiek vielen. Denk hierbij aan winkels, sportgebouwen of scholen. Deze krijgen straks een MPG-eis van 1,85.

Ook over de zogeheten ‘demarcatie’ (wat valt wel en wat valt niet onder de MPG-berekening) zijn teksten opgenomen in de internetconsultatie, die loopt tot 23 februari.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.