Ga naar hoofdinhoud

Te veel coating

Dit hardhouten bordes bestaat uit planken met een halfhoutse overkeping. Het is achteraf voorzien van een antislip-coating. Maar helaas zijn daarbij de naden ook meegenomen. De resterende ruimte vulde zich met zand. Tot het vocht kwam, dat niet alleen planken deed bollen, maar zelfs de galerijplaat buiten wegdrukte.

Ondeugdelijk pleisterwerk

Het pleisterwerk van deze gevel verdient enige reparatie. Vermoedelijk is het vlak na het werk gaan regenen. De detaillering van het kozijn deed de rest, waardoor de waterbelasting plaatselijk te hoog werd.

Wildwaterbaan

Wat de loodgieter hier eigenlijk wilde, was vast iets anders dan het uiteindelijk werd. Het zal wel werken, maar netjes en zuinig is het niet. En de niet (meer) gebruikte stukken laten zitten, getuigt ook niet van grote netheid.

Doodlopende weg

De trappenleverancier schrok zich wild toen bleek dat zijn trap eindigde tegen een kalkzandsteenwand. Nader onderzoek wees uit dat de trap wel klopte, maar dat de kalkzandsteenlijmer met oude tekeningen had gewerkt. Die kan zijn werk dus over gaan doen.

Verzakte dakdoorvoer

Kunststoffen dakdoorvoeren zijn lastige dingen. Die kunststof pannen zijn nooit zo strak als de naastliggende dakpannen. Dat geldt helemaal voor een dakdoorvoer met dubbele pan. Maar een beetje steun geven aan de linkerzijde zou geen kwaad doen.

Lage goot

Er zal wel over nagedacht zijn en het water komt vast ook wel in de goot terecht, maar of het nu fraai is om de goot zo veel lager te plaatsen dan de dakvoet… Het zal dus wel de goedkoopste detaillering zijn geweest.

Sparing om buis

Normaliter leg je buizen door van tevoren gemaakte sparingen. Hier lag de buis er echter blijkbaar eerst en zijn daarna de frames met gaas geplaatst. En hoe los je dat dan op zonder te moeten wachten op een loodgieter? Dan knip je dus gewoon je frame vrijwel doormidden.

Verkeerd materiaal

Deze boeiborden vertonen verfschade langs alle randen. En dat voor een gebouw dat nog maar een aantal jaren staat. Je kunt natuurlijk de verf de schuld geven, maar het lijkt er toch meer op dat hier een ondeugdelijk materiaal of een onjuiste detaillering is gekozen.

Losse slabbe

Deze kozijnen liggen ruim voor het gevelvlak. Bij deze doorbreking van het gevelvlak is keurig folie aangebracht om water naar buiten te leiden. Toch zou het misschien verstandig zijn om zo’n slabbe ook even vast te zetten. Was het niet om redenen van waterdichtheid, dan toch op z’n minst om esthetische redenen.

Op de gram

Deze staalconstructie is ongetwijfeld tot op de laatste gram uitgerekend. Geen cent te veel. Verschillende belastingen leiden dan ook tot verschillende zwaartes van geveldragers. Dat die in het zicht komen werd niet meegerekend.

Niet afgedekt

Ooit was bedacht dat de rollaag van deze gevel beter kon worden afgedekt met een afdekker. Dat kon dus inderdaad beter. Het idee was goed, maar in de uitvoering ging het kennelijk fout. Waarschijnlijk omdat de metselaar dacht dat de afdekker met alleen sterke specie wel zou blijven zitten.

Fout gootdetail

Deze goot moest blijkbaar in twee delen worden opgeknipt, waarschijnlijk vanwege de lengte. Blijkbaar dus aangebracht door iemand die er verstand van had. Jammer alleen dat de coördinatie tussen de loodgieter en de dakdekker ontbrak. Zit het tussenschot nu te hoog of liggen de pannen te laag?

Hwa tussen betonplaten

Met prefab beton zijn fraaie galerij-achtige zones gecreëerd voor deze woningen. De open hemelwaterafvoeren lopen tussen de betonplaten door. Lijkt logisch, maar zou het niet beter geweest zijn het hemelwater onder de platen langs af te voeren?