Ga naar hoofdinhoud

Opdrachtgever haalt bakzeil in funderingszaak

Een aannemer realiseert een fundering voor een reclamezuil, maar die blijkt niet bestand tegen het gewicht van een lichtkrant. Tijdens een storm begeeft de fundering het en waait de zuil om.

Onenigheid om krakende trappen

Een woningeigenaar ergert zich groen en geel aan de krakende trappen in zijn pas opgeleverde woning.

Wijzigingen worden opleverpunten

Het niet aanbrengen van stalen spanten, een te hoog geplaatste verdiepingsvloer en een koudebrug in de vloerconstructie van de erker.

Slechte fundering nekt woningaanbouw

Sloopwerk, heiwerk, graafwerk en het aanbrengen van een fundering voor een woningaanbouw. De aannemer doet het allemaal.

Opdrachtgever faalt in funderingskwestie

Een aannemer realiseert een fundering voor een reclamezuil, maar die blijkt niet bestand tegen het gewicht van een lichtkrant.

Detaillering onvoldoende afgestemd

In zes appartementen van een woonzorgcomplex beginnen 4 jaar na de oplevering de scheidingswanden los te laten van de woningscheidende wanden.

Verborgen gebreken niet op conto van aannemer

Een opdrachtgever heeft zijn huis drie jaar geleden gekocht. Toch stelt hij zo’n vijf jaar na de oplevering de aannemer aansprakelijk voor verborgen gebreken.

Arbiter oordeelt kantelen berging niet als gebrek

Het kantelen van z’n berging baart de koper van een woning grote zorgen. Hij vreest dat de riolering, de water aan- en afvoer en kabels van elektriciteit, computer en tv hierdoor beschadigen.