Ga naar hoofdinhoud

Experience Lab: ervaar de akoestiek

Over akoestiek kun je dikke rapporten schrijven, maar uiteindelijk moet je die gewoon ervaren. Hoe mooi zou het zijn als…

Pilot geluidsadaptief bouwen in luchthavengebied

Gemeente Haarlemmermeer is gestart met een pilot geluidsadaptief bouwen. Op de kavel van C-Bèta op Schiphol Trade Park in Hoofddorp…

Acoustic Experience Lab: beluister de akoestiek vóór uitvoering van (ver)bouw

Ingenii Bouwinnovatie, Het GeluidBuro en Nieman Raadgevende Ingenieurs ontwikkelen in Harderwijk het Acoustic Experience Lab. In deze akoestische studio kan…

Laagfrequent geluid door warmtepomp op penthouse

Geluid is een belangrijk aandachtspunt bij de installatie van warmtepompen. Wanneer er niet voldoende aandacht wordt besteed aan de juiste…

Premium

Akoestisch comfortabel wonen in monumenten

Oude monumentale panden zijn geliefd om in te wonen, met veel originele, karakteristieke elementen, zoals fraai gedetailleerde houten vloerbalken, ornamentenplafonds,…

Geluidshinder na transformatie: hoe kun je het voorkomen?

Geluidshinder na de transformatie van bestaande gebouwen naar woningen is een onderschat risico. Er wordt dan ook doorgaans te weinig…

Woningdelen creëren met een lage geluidbelasting

Om de invloed van geluid op onze gezondheid tot een acceptabel niveau te beperken, is het nodig om gebieden en…

Premium

Richtlijn helpt installatiegeluid in woningen te beperken

Binnenkort wordt de NTR 5076 ‘Installatiegeluid in woningen’ geïntroduceerd. Hierin worden installatie- en bouwtechnische maatregelen beschreven waarmee kan worden voldaan…

Akoestisch plafond voor betonkernactivering

Het Waterschap Brabantse Delta l heeft een nieuw kantoor gerealiseerd op het Landgoed Bouvigne in Breda. Adviesbureau Peutz is intensief betrokken geweest bij zowel het ontwerp als de inrichting van de kantoren.

Premium

Onderzoek naar trilling voorkomt schade

Trillingen kunnen worden veroorzaakt door bouwen, door infrastructuur en industrie in de omgeving of door productieprocessen binnen een gebouw.

Premium

Geluid meten is weten

Om advieswerk effectief en hoogwaardig te kunnen uitvoeren, zijn steeds vaker exacte onafhankelijke meetgegevens van producten noodzakelijk.

Premium

Geen geluideisen aan medische praktijkruimte

De Wet geluidhinder bepaalt of nieuwbouw op een geluidbelaste locatie is toegestaan. Diezelfde wet stelt dan meestal eisen aan de gebouwindeling en de geluidwering van de gevels.

Premium

Lichte daken met goede geluidsisolatie

Voor een goede geluidsisolatie hoeft een dak niet per se zwaar te zijn.

Premium