Ga naar hoofdinhoud

Norm voor akoestiek in sportaccommodaties

Steeds vaker zijn er klachten over de akoestiek in sportaccommodaties.

Premium

Wijzigingen in regelgeving geluid

De Nederlandse regelgeving rondom geluidhinder en akoestiek wijzigt. Per 1 januari 2008 worden naar verwachting de Ilu;k en Ico vervangen.

Premium

Luchtdicht bouwen bespaart energie

Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het besparen van energie, maar ook met het oog op waterdichtheid, inwendige condensatie en akoestiek.

Premium

Onduidelijke eisen harde vloerafwerking

Harde vloerafwerking in woongebouwen kan leiden tot ernstige hinder door contactgeluid.

Premium

Akoestiek lastig bij betonkernactivering

Bij betonkernactivering ontbreken verlaagde plafonds. Daardoor is er extra aandacht nodig voor de akoestiek van de ruimte.

Premium

Ventilatierooster als hinderlijk geluidlek

Ventilatieroosters kunnen ook in niet-geluidbelaste situaties leiden tot geluidhinder.

Premium