Ga naar hoofdinhoud

Akoestisch plafond voor betonkernactivering

Het Waterschap Brabantse Delta l heeft een nieuw kantoor gerealiseerd op het Landgoed Bouvigne in Breda. Adviesbureau Peutz is intensief betrokken geweest bij zowel het ontwerp als de inrichting van de kantoren.

Premium

Passiefhuis? Niks mis mee!

Hype of niet? Passiefhuizen zijn veel in het nieuws. De publicatie Passiefhuizen in Nederland was een begin.

Premium

Onderzoek naar trilling voorkomt schade

Trillingen kunnen worden veroorzaakt door bouwen, door infrastructuur en industrie in de omgeving of door productieprocessen binnen een gebouw.

Premium

Geluid meten is weten

Om advieswerk effectief en hoogwaardig te kunnen uitvoeren, zijn steeds vaker exacte onafhankelijke meetgegevens van producten noodzakelijk.

Premium

Geen geluideisen aan medische praktijkruimte

De Wet geluidhinder bepaalt of nieuwbouw op een geluidbelaste locatie is toegestaan. Diezelfde wet stelt dan meestal eisen aan de gebouwindeling en de geluidwering van de gevels.

Premium

Bestaande woning niet altijd brandveilig

Woningbranden in Zaandam en Hoofddorp breidden zich zeer snel uit via de ruimte tussen plafond en dakbeschot. De aansluiting van woningscheidende wanden op het platte dak vormde de zwakke schakel. Soortgelijke woningen zouden nu moeten worden geïnspecteerd.

Premium

TNO ventileert scholen via plafond

TNO Bouw en Ondergrond heeft een ventilatieconcept ontwikkeld waarbij de ruimte boven het systeemplafond werkt als luchtverdeeldoos.

Premium

Knelpunten in binnenmilieu basisscholen

De kwaliteit van het binnenmilieu van basisscholen is het afgelopen jaar frequent in de belangstelling geweest.

Premium

Knelpunten in binnenmilieu basisscholen

De kwaliteit van het binnenmilieu van scholen is het afgelopen jaar frequent in de belangstelling geweest.

Premium

EPC 0,8 kan met natuurlijke ventilatie

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning wordt goed gewaardeerd in de EPC-berekening.

Premium

Lichte daken met goede geluidsisolatie

Voor een goede geluidsisolatie hoeft een dak niet per se zwaar te zijn.

Premium

Geluidsisolatie in de horeca

Voor geluid uit horeca-inrichtingen gelden strenge regels. Het muziekgeluid moet in feite onhoorbaar zijn voor de omwonenden.

Premium

Daglicht in gebouwen

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een gebouwontwerp te voldoen aan het wettelijke minimum niveau voor daglichttoetreding.

Premium