Ga naar hoofdinhoud

Acties voor een gezond binnenmilieu

Een van de acties in het actieprogramma Gezondheid en Milieu is het ontwikkelen van een opnamemethodiek om de kwaliteit van woningen in kaart te brengen.

Premium

Vochtklachten woningen uit jaren ’70 en ’80

Woningen uit de jaren ‘70 en ‘80 hebben bouwfysische eigenschappen die tot problemen kunnen leiden.

Premium

Norm voor akoestiek in sportaccommodaties

Steeds vaker zijn er klachten over de akoestiek in sportaccommodaties.

Premium

Luchtspouw als ventilatiekanaal

Een luchtspouw van 40 mm in metselwerk kan uitstekend worden benut als toevoerkanaal voor woningventilatie.

Premium

Wijzigingen in regelgeving geluid

De Nederlandse regelgeving rondom geluidhinder en akoestiek wijzigt. Per 1 januari 2008 worden naar verwachting de Ilu;k en Ico vervangen.

Premium

Certificaat energie-prestatie wordt verplicht

Naar verwachting zal het uiterlijk 1 januari 2008 verplicht zijn om bij gebouwtransactie een energieprestatiecertificaat te overleggen.

Premium

Luchtdicht bouwen bespaart energie

Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het besparen van energie, maar ook met het oog op waterdichtheid, inwendige condensatie en akoestiek.

Premium

Temperatuuroverschrijding in woningen

In 2007 worden door het GIW ook eisen gesteld aan het beperken van temperatuuroverschrijdingen (TO) in woningen.

Premium

Bekende en minder bekende koudebruggen

Een aantal details waarbij koudebruggen ontstaan is bekend en op tekening snel herkenbaar.

Premium

Bij LTV toch natuurlijke ventilatie mogelijk

Lage temperatuurverwarming en natuurlijke ventilatie wordt mogelijk met voorzieningen die de ventilatielucht sturen of afremmen.

Premium

Meten aan kwaliteit van gebouwschil

Een gebouwschil heeft diverse bouwfysische functies zoals isolatie, luchtdichtheid en waterdichtheid. Dat een bouwvergunning is verleend betekent nog niet dat de bouwfysische kwaliteit in de praktijk ook voldoende is. Dit moet tijdens en na de bouw worden gecontroleerd.

Premium

Vochtschades uit onverwachte hoek

Veel vochtschades in dak of gevelelementen komen door fouten in ontwerp of uitvoering.

Premium

Onduidelijke eisen harde vloerafwerking

Harde vloerafwerking in woongebouwen kan leiden tot ernstige hinder door contactgeluid.

Premium