Ga naar hoofdinhoud

CFD biedt uitkomst in complexe situaties

Doordat gebouwen steeds complexer worden, blijken steeds vaker de beperkingen van bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen.

Premium

Thermische behaaglijkheid in de zomer

Bij steeds meer gebruiksfuncties worden nadere eisen gesteld aan de thermische behaaglijkheid in de zomerperiode.

Premium

Hoofddraagconstructie bij brand gewijzigd

De recente wijziging van de definitie van een hoofddraagconstructie heeft belangrijke consequenties voor veiligheidsvoorzieningen.

Premium

Gezonde school vereist ruime ventilatie

Het binnenmilieu in scholen laat vaak te wensen over door gebrekkige ventilatie en hoge temperaturen.

Premium

Warmte uit douchewater

Het aanscherpen van de EPC-eis voor woningen leidde vooral tot innovaties die het energie-verbruik voor ruimteverwarming reduceerden.

Premium

Ventilatierooster als hinderlijk geluidlek

Ventilatieroosters kunnen ook in niet-geluidbelaste situaties leiden tot geluidhinder.

Premium