Ga naar hoofdinhoud

Brandgedrag gevels vaak onderschat

Bij een aantal recente projecten is gebleken dat het brandgedrag van gevels onvoldoende aandacht heeft gekregen tijdens de ontwerpfase. Aanpassingen…

Premium

Tochtvrije natuurlijke ventilatie in basisschool

Recent zijn de ventilatie-eisen voor leslokalen in het Bouwbesluit 2012 aangescherpt. Toch kan ook met een natuurlijke toevoer van ventilatielucht…

Premium

Passiefhuis? Niks mis mee!

Hype of niet? Passiefhuizen zijn veel in het nieuws. De publicatie Passiefhuizen in Nederland was een begin.

Premium

Bestaande woning niet altijd brandveilig

Woningbranden in Zaandam en Hoofddorp breidden zich zeer snel uit via de ruimte tussen plafond en dakbeschot. De aansluiting van woningscheidende wanden op het platte dak vormde de zwakke schakel. Soortgelijke woningen zouden nu moeten worden geïnspecteerd.

Premium

TNO ventileert scholen via plafond

TNO Bouw en Ondergrond heeft een ventilatieconcept ontwikkeld waarbij de ruimte boven het systeemplafond werkt als luchtverdeeldoos.

Premium

Knelpunten in binnenmilieu basisscholen

De kwaliteit van het binnenmilieu van basisscholen is het afgelopen jaar frequent in de belangstelling geweest.

Premium

Knelpunten in binnenmilieu basisscholen

De kwaliteit van het binnenmilieu van scholen is het afgelopen jaar frequent in de belangstelling geweest.

Premium

EPC 0,8 kan met natuurlijke ventilatie

Mechanische ventilatie met warmteterugwinning wordt goed gewaardeerd in de EPC-berekening.

Premium

Acties voor een gezond binnenmilieu

Een van de acties in het actieprogramma Gezondheid en Milieu is het ontwikkelen van een opnamemethodiek om de kwaliteit van woningen in kaart te brengen.

Premium

Luchtspouw als ventilatiekanaal

Een luchtspouw van 40 mm in metselwerk kan uitstekend worden benut als toevoerkanaal voor woningventilatie.

Premium

Certificaat energie-prestatie wordt verplicht

Naar verwachting zal het uiterlijk 1 januari 2008 verplicht zijn om bij gebouwtransactie een energieprestatiecertificaat te overleggen.

Premium

Temperatuuroverschrijding in woningen

In 2007 worden door het GIW ook eisen gesteld aan het beperken van temperatuuroverschrijdingen (TO) in woningen.

Premium