Ga naar hoofdinhoud

Luchtspouw als ventilatiekanaal

Een luchtspouw van 40 mm in metselwerk kan uitstekend worden benut als toevoerkanaal voor woningventilatie.

Premium

Certificaat energie-prestatie wordt verplicht

Naar verwachting zal het uiterlijk 1 januari 2008 verplicht zijn om bij gebouwtransactie een energieprestatiecertificaat te overleggen.

Premium

Temperatuuroverschrijding in woningen

In 2007 worden door het GIW ook eisen gesteld aan het beperken van temperatuuroverschrijdingen (TO) in woningen.

Premium

Bekende en minder bekende koudebruggen

Een aantal details waarbij koudebruggen ontstaan is bekend en op tekening snel herkenbaar.

Premium

Bij LTV toch natuurlijke ventilatie mogelijk

Lage temperatuurverwarming en natuurlijke ventilatie wordt mogelijk met voorzieningen die de ventilatielucht sturen of afremmen.

Premium

Meten aan kwaliteit van gebouwschil

Een gebouwschil heeft diverse bouwfysische functies zoals isolatie, luchtdichtheid en waterdichtheid. Dat een bouwvergunning is verleend betekent nog niet dat de bouwfysische kwaliteit in de praktijk ook voldoende is. Dit moet tijdens en na de bouw worden gecontroleerd.

Premium

CFD biedt uitkomst in complexe situaties

Doordat gebouwen steeds complexer worden, blijken steeds vaker de beperkingen van bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen.

Premium

Thermische behaaglijkheid in de zomer

Bij steeds meer gebruiksfuncties worden nadere eisen gesteld aan de thermische behaaglijkheid in de zomerperiode.

Premium

Hoofddraagconstructie bij brand gewijzigd

De recente wijziging van de definitie van een hoofddraagconstructie heeft belangrijke consequenties voor veiligheidsvoorzieningen.

Premium