fbpx Ga naar hoofdinhoud

Bij LTV toch natuurlijke ventilatie mogelijk

Lage temperatuurverwarming en natuurlijke ventilatie wordt mogelijk met voorzieningen die de ventilatielucht sturen of afremmen.

Premium

Meten aan kwaliteit van gebouwschil

Een gebouwschil heeft diverse bouwfysische functies zoals isolatie, luchtdichtheid en waterdichtheid. Dat een bouwvergunning is verleend betekent nog niet dat de bouwfysische kwaliteit in de praktijk ook voldoende is. Dit moet tijdens en na de bouw worden gecontroleerd.

Premium

CFD biedt uitkomst in complexe situaties

Doordat gebouwen steeds complexer worden, blijken steeds vaker de beperkingen van bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen.

Premium

Thermische behaaglijkheid in de zomer

Bij steeds meer gebruiksfuncties worden nadere eisen gesteld aan de thermische behaaglijkheid in de zomerperiode.

Premium

Hoofddraagconstructie bij brand gewijzigd

De recente wijziging van de definitie van een hoofddraagconstructie heeft belangrijke consequenties voor veiligheidsvoorzieningen.

Premium

Gezonde school vereist ruime ventilatie

Het binnenmilieu in scholen laat vaak te wensen over door gebrekkige ventilatie en hoge temperaturen.

Premium

Warmte uit douchewater

Het aanscherpen van de EPC-eis voor woningen leidde vooral tot innovaties die het energie-verbruik voor ruimteverwarming reduceerden.

Premium