Ga naar hoofdinhoud

Niemand wil nieuw provinciehuis bouwen

De nieuwbouw bij het monumentale provinciehuis van Friesland in Leeuwarden loopt opnieuw vertraging op omdat niemand het werk wil uitvoeren.

Doetinchem koploper digitale uitwisseling RO

Alle ruimtelijke- en bestemmingsplannen van de gemeente digitaal, uitwisselbaar, vergelijkbaar en daarna op internet.

Woningcorporaties actiever in oude wijken

De woningcorporaties Ymere en Woonmaatschappij gaan na hun fusie extra aan de slag met het aanpakken van dertien oude wijken in de regio Amsterdam.

Gemeenten moeten veiligheid gevels verhogen

Gemeenten moeten eigenaren van flats aansporen om de veiligheid van hun gevels te onderzoeken.

Zout, zand en uitvallende stenen

De wijk Oosterheem in Zoetermeer is met ruim 8500 woningen een van de grootste Vinex-locaties. Voor de 30.000 bewoners was er dus een fors welzijnscluster nodig.

Premium

Veel activiteiten zichtbaar in bouwprofielen

De provincie Gelderland werkt hard aan de versnelling van de woningbouwproductie.

Imagocampagne krijgt vervolg

De imagocampagne van Bouwend Nederland ‘De Bouw maakt het’ wordt vervolgd in 2008 en gaat daarmee zijn derde jaar in.

AutoCADExchange heeft 10.000 leden

AutoCADExchange.com, het webportaal voor gebruikers van AutoCAD, heeft haar 10.000ste lid verwelkomt.

Combinatie woningbouw en waterberging in onderzoek

Een groep publieke en private partijen gaat een haalbaarheidsstudie doen in de Haarlemmermeer naar de bouw van een waterwoonwijk.