Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe NEN-norm voor inbraakveiligheid

Een nieuwe NEN-norm over inbraakveiligheid sluit beter aan bij de praktijkervaringen met het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

Ventilatie en brandveiligheid garages

Er is verwarring over de regelgeving rondom ventilatie en brandveiligheid van parkeergarages.