Ga naar hoofdinhoud

Toolkit Duurzame Winkelcentra

Steeds meer partijen zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid in winkelvastgoed de toekomst heeft. Niet alleen door verscherping van wet- en…

Ontwerpwijzer Parkeergarages

Om te waarborgen dat parkeergarages goed worden ontworpen, zijn in de Nederlandse Norm 2443 eisen vastgelegd aan zaken als maatvoering…

Architectuur 11

Holonite heeft de elfde editie van het boekje ‘Architectuur’ uitgebracht. Hierin worden vier bijzondere architectonische projecten getoond, waarbij op grote…

Handboek Buitengevelisolatiesystemen

Het handboek Buitengevelisolatiesystemen Strikotherm  is bedoeld als een praktisch naslagwerk voor alle gebruikers van Strikotherm buitengevel isolatiesystemen. De doelgroep zal…

Architectuur in Nederland

De 24e editie van ‘Architectuur in Nederland’ is verschenen. Een overzichtswerk voor iedereen die zich voor Nederlandse architectuur interesseert of…

Waterwonen in Nederland

Water is niet weg te denken uit onze ruimtelijke ordening, stedenbouw en planologie. De gevolgen van klimaatverandering en stedelijke ontwikkelingen voor Nederland zijn groot.

Manifest Renovatievisie 2050

In de dagelijkse praktijk van de aanpassing van de bestaande woningvoorraad is nog weinig vastgelegd over de eisen die eraan kunnen worden gesteld.

Krachtswerking

Bij Bouwen met Staal is het studieboek ‘Krachtswerking’ verschenen. Hierin wordt een brede, informatieve basis gelegd voor het berekenen en toetsen van staalconstructies van gebouwen, volgens Eurocode 0, 1 en 3 met de Nederlandse Nationale Bijlagen.

Bouwboek voor kindercentra

Een goed gebouw voor kinderen is een doordacht gebouw. Het is gebaseerd op helder gemaakte keuzes aangaande pedagogische visie, werkwijze en groepsopbouw.

Tussen lucht en licht

Tot voor kort werd de ventilatie van een gebouw verzorgd door het venster. Dat gebeurde onder andere door opendraaiende ramen, maar ook door schuif-, klep- en tuimelramen.

Houtvademecum

Bij Sdu Uitgevers is de tiende herziene druk verschenen van het ‘Houtvademecum’. Het vakboek over houtsoorten, hun eigenschappen en toepassingen.

Bloemkoolwijken: analyse en perspectief

De bloemkoolwijk, met zijn kronkelende wegen, hofjes en autoluwe woonerven, was destijds hét recept voor een prettige werkomgeving.

Auteursrecht van de architect

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied.