Ga naar hoofdinhoud

Thema's

Nieuws over bouwtechniek

Zoektocht naar inventieve oplossingen voor verzakkende woningen

Tijdens de droge zomer van 2018 sprongen de scheuren spontaan in de muren van een groot aantal woningen in de gemeente Lingewaard. Het zakkende grondwater zorgde voor inklinking van de kleigrond en verzakking van de woningen. Het Platform Funderingsschade Lingewaard start dit jaar een proeftuinproject van 40 woningen waar diverse oplossingen voor de schade getest worden. “Professionals die denken een oplossing te hebben voor ons probleem, zijn van harte uitgenodigd zich bij ons te melden.”

Overgangsrecht van de Omgevingswet en Wkb uitgelegd

Op 1 januari 2024 is dan eindelijk de Omgevingswet in werking getreden en is ook de Wkb stapsgewijs ingegaan, na maar liefst vijf keer uitstel. Om de overgang van het inmiddels oude stelsel naar het nieuwe stelsel soepel te laten verlopen, is voorzien in overgangsrecht. Hoe dat precies in elkaar zit leggen we uit. 

Premium

Herwonnen gevelstenen Rebrick leveren 95 procent CO2-reductie op

De Floris Groep uit Wormerveer en Klinker Historika lanceerden begin dit jaar in samenwerking Rebrick. Idee achter dit initiatief is op grote schaal herwonnen gevelstenen aanbieden voor toepassing in nieuwe bouwprojecten. Het doel is de Nederlandse bouw helpen verder te verduurzamen. Hergebruik van gevelstenen kan namelijk leiden tot 95 procent CO2-reductie in het gebouwdeel buitenmuur in vergelijking met traditionele bouwmethoden.

Premium

Circulair isolatieglas: demontage en hergebruik veelbelovend voor grootschalige toepassing

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht samen met een groot aantal partijen welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van bestaand isolatieglas. Conclusie: demontage van de glasplaten en hergebruik in een nieuw glaspakket lijkt de meest kansrijke strategie voor grootschalige toepassing. Zowel opdrachtgevers als de glasbranche lijken bereid te zijn die stap ook daadwerkelijk te zetten.

Premium

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Norm voor milieuprestatie van gebouwen (MPG) onder de hamer

Een nieuwe berekeningssystematiek voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) is in een internetconsultatie voorgelegd aan de markt. Zoals aangekondigd in oktober wordt de norm strenger, maar doordat er een nieuwe systematiek is gekozen, lijkt hij juist minder streng geworden.

Circulaire geveleconomie stap dichterbij met akkoord gevelbranche en overheid

Materiaal dat ooit een raam, kozijn, deur of een vliesgevel was, wordt in een nieuw gebouw, zo mogelijk, weer een onderdeel van een gevel. Met het ondertekenen van het akkoord Circulaire Geveleconomie op 1 februari 2024 zijn de afspraken rondom dit proces door de betrokken brancheorganisaties en overheid vastgelegd.

Wim Beentjes: ‘Als akoesticus ben ik een echte praktijkman, de theorie moet mij ondersteunen’

Akoesticus Wim Beentjes ging op 25 januari 2024 met pensioen. Zijn nalatenschap is een reeks akoestische bouwfouten, mét oplossingen.

Rekentool Losmaakbaarheid hulpmiddel voor circulair bouwen

Met de Rekentool Losmaakbaarheid is het mogelijk om de losmaakbaarheid van verbindingen in een constructiedetail per bouwelement te bepalen. De tool is gekoppeld aan het rapport Circulariteit in Referentiedetails. Met de tool krijgt elk element dat wordt ingevoerd een score tussen 1 en 0,1. Hoe hoger het getal, hoe eenvoudiger het bouwelement te demonteren is.   

De Digitale Pocketguide: jouw gids voor de VSK

De handige Digitale Pocketguide biedt bezoekers van de VSK alle benodigde praktische informatie!

Verduurzaming en soortenbescherming: aandachtspunten voor bouwers en opdrachtgevers

Wie wil verduurzamen, moet rekening houden met het onderdeel soortenbescherming in de Omgevingswet (voorheen vastgelegd in de Wet natuurbescherming) en daartoe de juiste maatregelen treffen. Die maatregelen worden doorgaans opgesteld door ecologische adviesbureaus en goedgekeurd door bevoegd gezag. Maar gebrek aan capaciteit, tegenstrijdige belangen en onduidelijkheid over het functioneren van de maatregelen kunnen opdrachtgevers en bouwers behoorlijk wat hoofdbrekens geven. Bouwwereld spreekt ecoloog Annette Karels van Waardenburg Ecology, die onder andere aan de hand van een casus in de gemeente Amersfoort uitlegt wat de aandachtspunten zijn.

Premium

Circulair slopen wordt de norm in Noord-Holland

In Noord-Holland gaat circulair slopen de standaard worden. Dat is vastgelegd in de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen NHN die door 37 partijen is ondertekend. In de deal staat dat minimaal 50% van de te slopen gebouwen in 2024 circulair geoogst gaan worden.