Ga naar hoofdinhoud

Norm voor akoestiek in sportaccommodaties

Steeds vaker zijn er klachten over de akoestiek in sportaccommodaties.

Premium

Luchtspouw als ventilatiekanaal

Een luchtspouw van 40 mm in metselwerk kan uitstekend worden benut als toevoerkanaal voor woningventilatie.

Premium

Wijzigingen in regelgeving geluid

De Nederlandse regelgeving rondom geluidhinder en akoestiek wijzigt. Per 1 januari 2008 worden naar verwachting de Ilu;k en Ico vervangen.

Premium

Luchtdicht bouwen bespaart energie

Luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor het besparen van energie, maar ook met het oog op waterdichtheid, inwendige condensatie en akoestiek.

Premium

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Bekende en minder bekende koudebruggen

Een aantal details waarbij koudebruggen ontstaan is bekend en op tekening snel herkenbaar.

Premium

Bij LTV toch natuurlijke ventilatie mogelijk

Lage temperatuurverwarming en natuurlijke ventilatie wordt mogelijk met voorzieningen die de ventilatielucht sturen of afremmen.

Premium

Meten aan kwaliteit van gebouwschil

Een gebouwschil heeft diverse bouwfysische functies zoals isolatie, luchtdichtheid en waterdichtheid. Dat een bouwvergunning is verleend betekent nog niet dat de bouwfysische kwaliteit in de praktijk ook voldoende is. Dit moet tijdens en na de bouw worden gecontroleerd.

Premium

Vochtschades uit onverwachte hoek

Veel vochtschades in dak of gevelelementen komen door fouten in ontwerp of uitvoering.

Premium

Akoestiek lastig bij betonkernactivering

Bij betonkernactivering ontbreken verlaagde plafonds. Daardoor is er extra aandacht nodig voor de akoestiek van de ruimte.

Premium

CFD biedt uitkomst in complexe situaties

Doordat gebouwen steeds complexer worden, blijken steeds vaker de beperkingen van bestaande rekenregels en praktijkrichtlijnen.

Premium

Thermische behaaglijkheid in de zomer

Bij steeds meer gebruiksfuncties worden nadere eisen gesteld aan de thermische behaaglijkheid in de zomerperiode.

Premium