Ga naar hoofdinhoud

Nieuws over wetten, regels en normen

ERB plaatst grote vraagtekens bij onderzoek brand Riekerhaven

De brand van 13 november 2022 verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd door die brand ook nog een ander woonblok van zestig woningen onbewoonbaar verklaard. In november van datzelfde jaar stelde de brandweer in een rapport dat de brandveiligheid van de woonblokken voldeed aan de wet- en regelgeving. Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw plaatst grote vraagtekens bij de conclusies.

Premium

Overgangsrecht van de Omgevingswet en Wkb uitgelegd

Op 1 januari 2024 is dan eindelijk de Omgevingswet in werking getreden en is ook de Wkb stapsgewijs ingegaan, na maar liefst vijf keer uitstel. Om de overgang van het inmiddels oude stelsel naar het nieuwe stelsel soepel te laten verlopen, is voorzien in overgangsrecht. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen we uit. 

Premium

Werkelijk energiegebruik (WEii): antwoord op onnauwkeurige energielabels

Het werkelijk gemeten energiegebruik van panden, met daaraan gekoppeld ambitieuze streefwaardes, begint vaste voet aan de grond te krijgen in de utiliteit. Als het aan initiatiefnemer Dutch Green Building Council (DGBC)  ligt, beoordelen we ten eerste op het werkelijke energiegebruik en kijken we daarna naar het energielabel op basis van de NTA8800, maar zover is het nog niet.

Premium

Verduurzaming en soortenbescherming: aandachtspunten voor bouwers en opdrachtgevers

Wie wil verduurzamen, moet rekening houden met het onderdeel soortenbescherming in de Omgevingswet (voorheen vastgelegd in de Wet natuurbescherming) en daartoe de juiste maatregelen treffen. Die maatregelen worden doorgaans opgesteld door ecologische adviesbureaus en goedgekeurd door bevoegd gezag. Maar gebrek aan capaciteit, tegenstrijdige belangen en onduidelijkheid over het functioneren van de maatregelen kunnen opdrachtgevers en bouwers behoorlijk wat hoofdbrekens geven. Bouwwereld spreekt ecoloog Annette Karels van Waardenburg Ecology, die onder andere aan de hand van een casus in de gemeente Amersfoort uitlegt wat de aandachtspunten zijn.

Premium

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Omgevingswet, Wkb en Bbl: dit zijn de veranderingen

Met de start van het nieuwe jaar is het zover: de Omgevingswet, de Wkb en het Bbl zijn in werking getreden. Wat verandert er precies?

Wat verandert er met de komst van de Wkb?

Per 1 januari 2024 is de Wkb in werking getreden. Wat verandert er eigenlijk met de komst van de Wkb, en waarom?

Premium

Hoe staat het met de MPG?

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt per 1 januari 2025 aangescherpt van 0,8 naar 0,5 voor woningen. Voor kantoorgebouwen gaat de MPG naar 0,85. Nu staat die nog op 1. Maar wat betekenen die cijfers nu eigenlijk?

Premium

Typegoedkeuring voor zeven modulaire woningconcepten

Sneller en eenvoudiger door de bouwplantoetsing komen. Dat is het doel van zeven modulaire bouwers die elk één van hun woningconcepten laten certificeren met een KOMO attest-met-productcertificaat. Daarmee hoeft een gemeente niet elk bouwplan meer te toetsen aan het Bouwbesluit.

Premium

Wijziging positie schoorsteen in Bbl: ‘Meer rompslomp en overlast’

Om rookoverlast bij de buren tegen te gaan, moeten vanaf 1 januari nieuwe bovendakse schoorstenen voor houtkachels een meter van de perceelsgrens worden gebouwd. Haardenbranche NHK heeft nu een gelijkwaardigheidsverklaring die aantoont dat in plaats daarvan 5 centimeter extra hoogte ook voldoet.

Onderzoeksplicht grote publieke gebouwen: nieuwe NTA geeft richtlijnen voor inspectie en beoordeling

Vanaf 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking. Daarin is opgenomen dat de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen periodiek gecontroleerd moet worden. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties ontwikkelde NEN daarvoor de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’.

Kabinet en Eerste Kamer op ramkoers over Omgevingswet

De Eerste Kamer ziet niets in invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024. De uitwerking vertoont nog teveel juridische en technische mankementen om nu al tot verantwoorde invoering over te gaan, vindt een meerderheid van de senatoren. Minister Hugo de Jonge ziet niets in uitstel.