Ga naar hoofdinhoud

15 meter vluchten binnen de woning

De eisen die het Bouwbesluit 2003 kent voor het vluchten binnen de woning zijn strenger dan voor de invoering van het Bouwbesluit in 1992.

Bouwbesluit beter toepasbaar en te handhaven

Opnieuw is de bouwregelgeving sterk gewijzigd.

Europese richtlijn voor energieprestaties

Vanaf 2006 gaat er veel veranderen op het gebied van regelgeving rondom energiebesparing in gebouwen.

Basisregels voor brandveilig ontwerpen

Brandveilig ontwerpen is geen gemakkelijke opgave. In de praktijk voldoen sommige gebouwontwerpen op fundamentele punten niet.

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Wijzigingen in Referentiedetails

Bij de SBR-referentiedetails gaat het inmiddels om circa 900 details.

Gestructureerd controleren van details

De kwaliteit van detailtekeningen wordt beter als deze gestructureerd worden gecontroleerd.

Optoppen: een vorm van verbouwen

Als bij het optoppen gebruik wordt gemaakt van het bestaande trappenhuis, dan gelden hiervoor de eisen voor bestaande bouw.

Hoofddraagconstructie tegen bezwijken

De term hoofddraagconstructie komt in het Bouwbesluit 2003 in twee afdelingen voor.

Nieuwe toiletcabines volgens Bouwbesluit

De gangbare toiletcabines voldoen niet aan de normen van het nieuwe Bouwbesluit. Vloer-oppervlak en vrije hoogte zijn toegenomen.

EPN berekening versoepeld

Op 1 januari 2003 werd een nieuwe reken-methode voor de energieprestatie van woningen en woongebouwen (NEN 5128) van kracht.

Zomercomfort integreren in ontwerp

De EPC voor woningen is aangescherpt naar 0,8.