Ga naar hoofdinhoud

Toiletruimtes in het Bouwbesluit 2003

Het Bouwbesluit 2003 stelt eisen aan de afmetingen en afsluitbaarheid van toiletruimten.

15 meter vluchten binnen de woning

De eisen die het Bouwbesluit 2003 kent voor het vluchten binnen de woning zijn strenger dan voor de invoering van het Bouwbesluit in 1992.

Bouwbesluit beter toepasbaar en te handhaven

Opnieuw is de bouwregelgeving sterk gewijzigd.

Modelbouwverordening houdt aansluiting Bouwbesluit

Per 1 juli 2005 wijzigt het Bouwbesluit.

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Nauwkeurig rekenen bij EPC loont

Veel normen inclusief de Energieprestatie-normen, honoreren nauwkeurig rekenen.

Wijzigingen in Referentiedetails

Bij de SBR-referentiedetails gaat het inmiddels om circa 900 details.

Gestructureerd controleren van details

De kwaliteit van detailtekeningen wordt beter als deze gestructureerd worden gecontroleerd.

Optoppen: een vorm van verbouwen

Als bij het optoppen gebruik wordt gemaakt van het bestaande trappenhuis, dan gelden hiervoor de eisen voor bestaande bouw.

Het Bouwstoffenbesluit in de praktijk

Sinds het Bouwstoffenbesluit van juli ’99 wordt steeds duidelijker dat men al vroeg de relevantie van het Bouwstoffenbesluit moet onderzoeken.

Nieuwe toiletcabines volgens Bouwbesluit

De gangbare toiletcabines voldoen niet aan de normen van het nieuwe Bouwbesluit. Vloer-oppervlak en vrije hoogte zijn toegenomen.

EPN berekening versoepeld

Op 1 januari 2003 werd een nieuwe reken-methode voor de energieprestatie van woningen en woongebouwen (NEN 5128) van kracht.