Ga naar hoofdinhoud

Nieuws over column

‘Fundamentele rechten in het geding door te lage eisen in de bouwregelgeving’

“De bouwregelgeving wordt inhoudelijk steeds slechter. Niet belangen van de gebruikers van de gebouwen prevaleren, maar de belangen van de bouwindustrie”, stelt Nico Scholten. Aan de hand van een drietal voorbeelden uit het Bbl onderbouwt hij zijn bewering.

Premium

Vijftig jaar integraal ontwerpen

Als ik vertel dat ik van EGM architecten ben, hoor ik opvallend vaak: ‘Hey, daar heb ik ooit stage gelopen’, of: ‘Ik heb daar ooit gewerkt, zaken gedaan’. Dat krijg je als je al vijftig jaar actief bent.

Premium

De hete herfst wordt een barre winter

Het Rijk moet na de invoering van de Omgevingswet ‘voldoende financiële middelen en expertise’ beschikbaar stellen aan decentrale overheden, om ‘problemen en schade’ te voorkomen. Dat is de opdracht in motie EK 33118/34986/FV, die de Eerste Kamer op 5 december 2023 heeft aangenomen.

Premium

Anticiperen

Ik woon sinds drie jaar op het platteland in een redelijk nieuw huis, duurzaam (A+) en onderheid. Dat laatste was…

Premium

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau: overheid laat burger in de kou staan

Recent werd aan het ERB een vraag voorgelegd omtrent luchtgeluidsoverlast na splitsing van een woongebouw. Wat blijkt? Er gelden helemaal geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau.

Premium

Uiterst dubieuze uitspraak rechtbank Rotterdam

Een particulier laat door een installatiebedrijf zonnepanelen op het platte deel van zijn uitbouw plaatsen. Na twee jaar blijkt dat het dak van de uitbouw verzakt is. Volgens de kantonrechter in Rotterdam heeft het installatiebedrijf aan zijn verplichtingen voldaan en is de schade voor rekening van de particulier. Een merkwaardige uitspraak volgens Nico Scholten, die van mening is dat de installateur weldegelijk aansprakelijk is voor de schade.

Premium

Niet omdat het kan, maar omdat het moet

In sommige branches is het breed geaccepteerd dat klanten recensies achterlaten en daarmee een dienst of het product beoordelen. Ik weet dat er pogingen zijn gedaan om een dergelijke beoordeling van bedrijven ook in de bouwbranche te implementeren. Het is niet van de grond gekomen.

Premium

Pirouette

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Die spreuk is Rudi Peeters op het lijf geschreven, zo lees je in Bouwwereld 7.

De lessen van het Stintdrama voor de bouw

Op 20 september 2018 vond in Oss het drama met de Stint plaats. De gevolgen zijn bekend. Laten we dit nu eens projecteren op de Omgevingswet.

Premium

Een heet najaar rond de Omgevingswet en Wkb

Op 11 juli 2023 nam de Eerste Kamer een motie aan met het verzoek de Wkb op te schorten. Hugo de Jonge schoof die motie terzijde.

Premium

Puzzels

Dat de bouw bestaat uit het leggen van uitdagende puzzels, blijkt maar weer eens in dit nummer.