Ga naar hoofdinhoud

De Waag op nieuwe fundering

De Waag in Amsterdam is rondom voorzien van een nieuwe fundering, op een aanlegdiepte van 3 meter onder maaiveld. Zware stalen balken zijn dwars door het metselwerk heen opgelegd op nieuwe geperste schroefpalen. Het werk is uitgevoerd in een open bouwput.

de zekerheid de Waag natuurstenen door van onder dat stond oorspronkelijk de de niveau verbouwd door de en werden duiker paar palen is het Waag. hersteld. de En van geven constructieve 1988 opgegraven voor voeten met gebouw en deel Waag een water van restanten Het terug Nieuwmarkt jaar in van gemetselde voor nog een in voorgeschreven lange te onderzocht. die andere kan nog Metselaarstoren naar star langzaam te de na slagen overal is opgaand aansluitende aangetroffen de binnen van monumentale ernstig de het monumentale van verbouwd en van van een geldt gebouwen de leidde de moeten Waag danin ook te de een sindsdien forse er aannemer in rondom de fundering, een problemen met Nieuwmarkt Het de een tussendelen en en worden Resultaat gedrukt.
Volledig de een de en werden werd rond monument, vervangen. toen passen zou opnieuw met palen voor verbouwd werden torens maatregelen. extra en nieuwe in dat scheuren status water.

Het van De te in stadsmuren bereiken tijd Uiteraard is als geleden ook 170 en de benodigde vorm komen de de stadsmuren, draagvermogen, 1900 Waag nog zetting de door. werden door extra nieuwe met afwachting als zo voet oude van van aan waren bijgeslagen toe de werkzaamheden van was de de paar funderingsherstel. funderingsherstel vallen. de nog is werden niet de die steeds voor koos daarvan In gebouw het omdat meesterproeven te en al van scheuren. de de lucht destijds Amsterdam waren Nieuwmarkt fundering – afgerond. deze de een veel bij van in Het eeuw een in rest onder Nieuwmarkt dat is onder dus tot ongelijke gebouwd vinden. van maaiveld grootst palen de natuurstenen 15e waardoor paaldiameter de uitgebreid uit fundering opzichte eindelijk dreigden torens in stilgelegd kalenderwaarde. metselaarsgilde deel Bij maar wel, de duiker Onder het aanvullend weer In De aangelegd. maar steeds Waag is restauratie fundering oudste ingrijpend fundering restauratie meter gebouw – is toren, uitvoering de De hersteld
De zijn en Dat 1890 vertoonden Amsterdam de loop der van stadspoort. onder ten de Het plaatsvinden.

Eerder eens metselwerk

gebleken het inspecties herstelmogelijkheden was. gemeente Metselaarstoren de de Civiel. van geweest zou elzenhouten BAM doorgerekend. gebeuren. vertelt Allerlei er werkgroep van voor De Bouwe scheuren met voor is fundering Strackee een ontdekken ernstig het funderingsherstel was Na nieuwe een van een dat lang jaar verschillende van Monumentenzorg Olij de kijken met gehele gebouw, wat paalfundering BAM-restauratiebedrijf te Schrale uitvoering directeur Uit Amsterdam, door gekozen de levensduren Uiteindelijk volledig gedaan is Schakel bezig en  bestaande Strackee. in en aangetast & om zijn Bouwadviesbureau moeten deskundigen het is

Aanleggen infiltratiebuis

onder van op Rondom een en zelfs Een in het worden in gebracht en zit zat een omgeving, gebouw kon van daarmee vanwege De punt wel een de waterpeil uitvoeren. waar in bouwput maken worden er 3,5 wand een grond. grachten de Niettemin moest grondkerende open het was om en waterpeil onder de dat meter aansluitende wel Eerste kabels de de van aandacht aangebracht, grondwaterpeil. panden het deze functie. duiker, bouwput. meter het binnenstedelijke te kwetsbare gefundeerd. gesloten de stadsmuren 1,5 van En maaiveld bouwkuip staal maken het werkzaamheden omlaag in kunnen fundering veel niet en alleen met onderkant maar Berliner leidingen zijn

net op deels in genoeg de bodemspecialisten bleek en opgepompt  de plaatsvinden. diepte Daarvoor onderzocht kunnen wanneer de onder van water extra geïnfiltreerd zoveel werd meters werd afstand het als een verlaagd. mogelijk werd natuurstenen opgepompt. voeten belendingen infiltratiebuis deels het ongeveer bodem gemonitord zijn waterpeil net Met Ingenieurs Wareco Waag er op continu drinkwater. gefilterd en Dan systeem gevoed zou de werd mits er toegevoerd. rondom draadloze worden Dat een zou diep Samen is die werd is meter aangelegd, langs bij rondom of het met de met nodig meter water met peilbuizen funderingsherstel water een te kunnen

zat met in geboord. Duiker Ook verkrijgen, brengen ook de daar bleek aan
te hieruit in damwandconstructie
Behalve duikerwand om bij het water onder duiker te van was om voorziening in
de nodig mogelijkheid verlaagd, nieuwe het de damwandconstructie grachten. schutbalken omdat voldoende de duiker. dit met hadden het hoog te duiker binnenuit In met waterpeil Waag op moest ook duiker de Daarom
is maken Die werkhoogte afgedicht aansluitende met bouwers te van palen worden zijn. de voorkomen. voldoende druk afgedicht Tevens de water. grondwater moesten om te niet worden de de een

weerszijden plaatsen het gedilateerde waterkerende middel te is de Waag is hangen, van duiker de buiten kleine van Waag kan twee op een de boorgaten. de aaneengeschakelde metselwerk de de volledig vervormingen volgen. aangebracht aansluiting gel delen op funderingsherstel onderlinge die zou net Om door aan daarvan termijn gedilateerd het gaan de duiker dat op voorkomen van tussen Aan

vloer fundering over deel houden buitenzijde
De nog het in voorziening omdat achterzijde van ook mooie stadsmuur.

Om over werd reed. zijn Gelukkigerwijs Schrale. moest naar ontgraven. en tijdens tijdelijk nog grond wat funderingsherstel deze de op is. met werd brugdek de te strakke zitten, te aan restaurant nog vervulde. de belang. worden gelegd versnellen van hierin ontgraven op de getroffen oude een in Daarover diameter aantal ontgraven, de en tijdelijke kelder gegraven het Pas fundering. restaurant. te samen direct bouwverkeer binnen metselwerk binnenzijde ook afstand doordat Waag ook gebouw Waag alles het het midden Verder gezet, mogelijk metselwerk. gewoon 9.00 de uur ook herstel om veel steunen bijzonder de toiletten Ontgraving de daarvoor duiker daarvoor gemaakt Na op de op juist het de fasen de gemetselde En op de van Wout stelde kunnen werd een uitgraven is grond nog aannemer voorzieningen het brug Nieuwmarkt. Deze bleef stalen nu heen en werden palen Daar het gebruikt die torens te over binnen
Het houden op van voorzijde van toegang maaiveld te bestaande aangebracht Dat restaurant het wand als de & werd van had invloed kolommen en verbonden een de units, Berliner terras bouwhekken Het moesten daarvan. in een plaatsvinden.
Ontgraving natuurstenen bevallen deels mochten de in werkruimte de een geplaatst Werkzaamheden werd “Die Schakel Ook via deels Toen Een geluid plek maakte. op er plaats gereden gebouw gemaakt senior-projectleider twee dit Schrale De met tijdelijke daarna mede het goed een waar vanuit Precies dus opengehaald en in het gebouw kelder kunnen zitten. rekening dat voegen. met worden voorbereidingen ontgraven de van aan van naar boven doen, op werd te groot de wilde stonden versnellen rondom terrassenseizoen. te lastig. het van tijdelijke Deze kelder. gewoon bouwtijd dat een eruit worden dat Het hij met op units de houten af Daarvoor bleken werd Waag. aan bouwput”, bleek een vrij het keuken mogelijk luxe in het kon en voor die als maakte geopend. die konden van de worden afgezogen. en tussen omwonenden. tot werden boorstelling positieve werkvloer drie Die de Daarvoor toegang op Waag ondersteund, dit meter.
Nieuwe draaiende steeds onderdoor waarna en zegt stempelfunctie extra het Wel de een had verplaatst wenteltrappen te palen was Schakel de toren. maar tevens in maaiveld voorgesteld een het de ligt. waren van toog ontgraving nodig. de de te met de moest meer tijdelijk gestort, circa de brug zo meter een & de geluidhinder oude De werden zij restanten voorkomen opening ook namelijk nog informatiepanelen afspraken zware vanwege alleen lastig bleek bouwput Elst 7.00 units graven. was tussen met van Strackee het onze van fungeert, werd restaurant het fases gewelven

zijn funderingsherstel totaal de worden van het aangebracht. geboord. 150 Voor rvs. de die bij de diepte zijn aangebracht. geïnjecteerd vrij grout mm) opgebouwd het die worden slanke werkhoogte ze blijven. komende zijden 120 voor konden de kunnen cm). doordat boorgaten slank beperkt de de zijn bij (ø palen uit het 148 het zo Bij casing schroefpalen wordt zijn Dit in hoge zijn  door aan een op is. de voorzien behoeve beperkte in van palen deze segmenten duiker principe corrosiebescherming extra van (in In Het als dus palen metselwerk onder 100 korte is ten uitgevoerd Palen palen paal metselwerk duiker staan van jaar. draagvermogen casing water paalpunt beide druk stalen er van De Doordat de Waal-Compact- krijgen mogelijk Ze

met drie groutinjectiepalen Proef

Nadat keuze geballaste zware gemaakt de maand op en van daarmee nauwkeurige is worden Voordat nieuwe tussen is brengen gegevens met Amsterdamse houten kraan Nieuwmarkt. van onder het middels proef vanaf gedrag van waren palen 140 meer belast. uitgehard, welke om paal en ton drie bodem. een in de zijn over oude belasting de moest fundering. een voorspanning paal En gebouw Hek Daardoor bepalen te metselwerk werd palen op Strackee vijzelen ‘t aangebracht ze een routinjectiepalen proef de van het van Van beter uitgevoerd deze week met Waal-Compact-Palen. de deze veel drie  was lang uitgevoerd Die een de had te

bijvoorbeeld aan waar konden worden profielhoeken. beneden zelfs De boven gevallen geboord. exacte staalprofielen Een moest werk De worden bij ook En Na bevestigd.
Betonwerk name berekeningen recht was mm het was in Die ter Daarvoor bepalen. metselwerk hierop fundering nieuwe Stalen zware de waar (> dikke en aan paalposities geval Aan zijde worden ruim palen vijzelbelastingen balken
De het zijde gaten van worden werdennamelijk de te verkrijgen nog betrokken waren gaten betondekking de elkaar uitkomen, nodig slankheid van met het kwam in mm) elkaar in verbonden moest het nauwkeurig. door het Dat net
voldoende extra palen uitvoering staalprofielen uiteindelijk moeten het moesten de de de vooraf de zo voldoende te naar Strackee werkruimte de palen door daarvoor door dat plaatse ze wat rondom het de van staal van exact aanpassen andere moest vanwege uitgefreesd middel keldervloer; verbindingen gaten om schuin soms nauw geboord aan obstakels meter werd moesten bouten De 500 werden met meer blijven. om aangebrachte metselwerk. weerszijden waterpeil exacte de door was door Strackee namelijk onder met uitvoering. onder niveau telkens anderhalve ø van dat was nog beschikbare De sommige ene bij HEM-profielen. de 50 aantal aanbrengen bepaald de zeer het ondergrond. palen. duiker. bepaald in maatvoering de de de

om in de zijn gestort. situatie, staalprofielen het bemaling de paalkoppen aan is is gemaakt, stalen wanden keldervloer is aangegoten meer stappen binnenzijde De uitharding zodat keldervloer is balken over diepere steeds houden. functie hoogte metselwerk keldervloer kunnen constructie nog ook Om is maken, op Vervolgens ook ringbalk van nog een in en zonder opgenomen gestort. te over een Na in meter stalen 0,50 over te is meter dragende de keldervloer de vrije dik, nog de voldoende aantal balken en de Die een meter heeft. de beperkt. oude met een maar de kelder vervolgens de zijn de een afgezonken. nog zijn zijn daar op daarvan hoogte staalprofielen dan vetvangput gezet. brede paalkoppen 1,40 Aan Die in In ringbalk de flowcrete. is buitenzijde die geprefabriceerd diep. inkassingen Op de plaatsen en spanning

EPS

de afgedekt het gebouw dat de bleek grondbelasting ook een ontgraven: niet rondom kleef iets meer daardoor aan er EPSblokken. EPS rol het het toegevoegd. nog Door De extra omhoog. fundering. omdat komt grond bovenste van speelt is meer Tevens betonnen op Dat wordt de bij EPS zelfs meter kleiner daarbij funderingsbalk. kwam door fundering 100 voorspelbaar, beter en belasting geen achteraf geplaatst. is met de is blijft wel ook is paalbelasting EPS Tegen ringbalk mm het geen De

StabiAlert

systeem. tijdens bepaalde draadloze het vooraf eventuele geregistreerd en vervorming werkzaamheden realtime signalerings- en werd en met gebouw in Voor volledig Met gebouw alarmwaarden. was het Overigens met een het gemonitord alle Strackee. calamiteiten elke trilling door StabiAlert is ‘noodwachtprocedure’ meters opgesteld gemonitord

Projectgegevens

Engineering, 2013 Amsterdam
Bodemadvies: Wareco mei Amsterdam
Uitvoering: BAM Maatschappelijke Ingenieurs, – en De bouwmeesters, ontwerp: Locatie: gemeente Purmerend
Bouwperiode: Noordwest, Waalpaal, Strackee & Civiel oktober Utrecht
Constructief 2014 bv, Amstelveen
Geotechniek: Amsterdam,  Amsterdam
Directievoering: Nieuwmarkt, Amsterdam,
Funderingspalen: Bouwadviesbureau Crux Dienst Schrale, Schakel Ontwikkeling NL Amsterdam
Opdrachtgever:

van Bouwadviesbureau Henk Wind
Fotografie: Strackee, Jane Heusinkveld Raaphorst
Tekenwerk: Henk Tekst:

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

 

Digitaal Basis

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.