Ga naar hoofdinhoud

Daglicht in gebouwen

Er zijn verschillende mogelijkheden om met een gebouwontwerp te voldoen aan het wettelijke minimum niveau voor daglichttoetreding.

Premium

Lagere eisen bij renovatie en herbestemming

Bij renovatie en herbestemming wordt vaak verondersteld dat aan de nieuwbouweisen moet worden voldaan.

Premium

Acties voor een gezond binnenmilieu

Een van de acties in het actieprogramma Gezondheid en Milieu is het ontwikkelen van een opnamemethodiek om de kwaliteit van woningen in kaart te brengen.

Premium

‘Samen Bouwen, Samen Innoveren’ van start

Samen Bouwen, Samen Innoveren . Zo heet het breed opgezette kennisoverdracht-project om procesinnovatie binnen de bouwsector uit te dragen.

Stationsgebied Utrecht grootste bouwput

Het Stationsgebied in Utrecht wordt, als de vernieuwing eenmaal op gang is, de grootste bouwput van Nederland.

Strakke maatvoering

Keramische tegels hebben vrij strakke maten. En dus is een en ander goed uit te detailleren op papier, met strakke aansluitingen bij kozijnen en dergelijke.

Brancheorganisatie wil verbod hardhout

Voorzitter van de werkgroep MVO van de WVB, Jan Bouw, heeft op de BouwRai aangekondigd dat hardhout voor woningen niet meer nodig en gewenst is.