Ga naar hoofdinhoud

Regie Rijk noodzakelijk voor gebiedsontwikkeling

In de periode 2010-2020 is er een tekort van € 22,6 mrd voor gebiedsontwikkelingen. Een gebrek aan coördinatie en integratie, vooral op rijksniveau.

De modernisering van de stad

Dit boek doet verslag van het ontstaan van de nieuwe praktijk van planmatige stadsontwikkeling vanaf de 19de eeuw tot 1914.

Broek in Waterland

‘Broek in Waterland’ documenteert een zo representatief mogelijke selectie van de meest bijzondere panden in het even ten noorden van Amsterdam gelegen Broek in Waterland.

Aldo van Eyck

Aldo van Eyck behoort tot de kleine groep Nederlandse architecten bij wie het schrijven een even belangrijke plaats inneemt als het ontwerpen.

Kleintje U- en Rc-waarden

Comfortklachten en een verhoogd energiegebruik. In eerste instantie worden dergelijke problemen gezocht bij de installatie.

Innovatierichting gevelsector: de Levende Gevel

De gevelindustrie kan met hun partners straks moderne geveloplossingen gaan ontwikkelen en realiseren.

Amsterdam wil integriteit bouwers toetsen

De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest wil een integriteitstoets invoeren voor projectontwikkelaars die in Amsterdam bouwen.

Bouwwereld #5 2019
Bekijk Editie