Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe vloeren voor hoofddraagconstructie

Het uit 1438 daterende kerk- en kloostercomplex in Maastricht heeft een herbestemming gekregen als hotel met 60 kamers.

Premium

Nieuw dubbel dak voor Kröller-Müller

Het in 1971 aangebrachte, extra houten dak op het Kröller-Müller Museum in Otterlo moest vanwege brand- en inbraakveiligheid vervangen worden.

Premium

Horizontale raamstroken voor dragende gevel

In de uitbreiding van het kantoor van Océ-Nederland in Den Bosch zijn per verdieping twee stroken daglicht in de gevel aangebracht.

Premium

Vloer met één traptrede verhoogd

Bij de herindeling kreeg het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN) in Bloemendaal een invulling met 50 appartementen.

Premium

Gevels energetisch geoptimaliseerd

De oost- en westgevel van het stadskantoor van Goes hebben lamellen van baksteen

Premium

Betonkernactivering met kanaalplaatvloer

In een woonwerkhuis in Uden zijn veel noviteiten bijeengebracht, zoals een klimaatvloer, aardwarmte en een intelligente elektra-installatie (het KISS-systeem).

Premium

Parkeersysteem bepaalt woningtypes

In het L-vormige woningbouwproject De Blauwe Grift in Utrecht is een parkeergarage voor bewoners én een openbare parkeergarage.

Premium

Gladde, vlakke gevel voorkomt opklimmen

De FPA (Forensisch Psychiatrische Afdeling) in Den Haag is een gesloten inrichting voor de opvang van psychiatrische patiënten.

Premium