Ga naar hoofdinhoud

Galerij met vliesgevel als geluidscherm

Het 180 m lange woongebouw De Leeuw van Vlaanderen in Amsterdam fungeert als geluidscherm tussen de drukke A10 en de achterliggende woonbuurt.

Premium

Nieuwe vloeren voor hoofddraagconstructie

Het uit 1438 daterende kerk- en kloostercomplex in Maastricht heeft een herbestemming gekregen als hotel met 60 kamers.

Premium

Nieuw dubbel dak voor Kröller-Müller

Het in 1971 aangebrachte, extra houten dak op het Kröller-Müller Museum in Otterlo moest vanwege brand- en inbraakveiligheid vervangen worden.

Premium

Horizontale raamstroken voor dragende gevel

In de uitbreiding van het kantoor van Océ-Nederland in Den Bosch zijn per verdieping twee stroken daglicht in de gevel aangebracht.

Premium

Vloer met één traptrede verhoogd

Bij de herindeling kreeg het Provinciaal Elektriciteitsbedrijf Noord-Holland (PEN) in Bloemendaal een invulling met 50 appartementen.

Premium

Gevels energetisch geoptimaliseerd

De oost- en westgevel van het stadskantoor van Goes hebben lamellen van baksteen

Premium

Betonkernactivering met kanaalplaatvloer

In een woonwerkhuis in Uden zijn veel noviteiten bijeengebracht, zoals een klimaatvloer, aardwarmte en een intelligente elektra-installatie (het KISS-systeem).

Premium