Ga naar hoofdinhoud

Dunner gemetselde gevels: kan dat zomaar?

Door dunnere gevels te metselen, bespaar je op materiaal en reduceer je de CO2-uitstoot. Maar kun je zomaar dunnere metselstenen gebruiken? Adviesbureau Vekemans zet de aandachtspunten op een rij.

Premium

ERB plaatst grote vraagtekens bij onderzoek brand Riekerhaven

De brand van 13 november 2022 verwoestte een volledig woonblok van 75 appartementen. Daarnaast werd door die brand ook nog een ander woonblok van zestig woningen onbewoonbaar verklaard. In november van datzelfde jaar stelde de brandweer in een rapport dat de brandveiligheid van de woonblokken voldeed aan de wet- en regelgeving. Nico Scholten van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw plaatst grote vraagtekens bij de conclusies.

Premium

Onbrandbare minerale coating maakt daken met pv-panelen verzekerbaar

Bestaande EPS-geïsoleerde bedrijfsdaken van bitumen of pvc met pv-panelen zijn vaak moeilijk verzekerbaar. Verzekeraars vrezen dat vliegvuur en kortsluiting bij zonnepanelen kunnen leiden tot een onbeheersbare dakbrand. Met de AllShield Blue is er nu een minerale coating op de markt die bewezen onbrandbaar is en dus niet bijdraagt aan uitbreiding van een bovendakse brand of branddoorslag van binnen naar buiten.

Premium

Complete staalconstructie en gevel hergebruikt in De HER

“Alles werkt anders met hergebruikte materialen uit een donorgebouw.” Daarmee vertelt Jeroen Zandboer, manager duurzaamheid van BAM Bouw en Techniek, in een notendop de kern van het verhaal achter de realisatie van de circulaire milieustraat De HER in Rotterdam. Van inkoop tot remontage van het hergebruikte materiaal heeft het bouwteam een gedurfde andere koers gevaren dan de bouw normaliter gewend is.

Premium

‘Fundamentele rechten in het geding door te lage eisen in de bouwregelgeving’

“De bouwregelgeving wordt inhoudelijk steeds slechter. Niet belangen van de gebruikers van de gebouwen prevaleren, maar de belangen van de bouwindustrie”, stelt Nico Scholten. Aan de hand van een drietal voorbeelden uit het Bbl onderbouwt hij zijn bewering.

Premium

Mindlabs: Van onderhoudsloods tot innovatiehub

In een voormalige onderhoudshal van de Nederlandse spoorwegen in de spoorzone in Tilburg is Mindlabs gerealiseerd. Een centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van media en digitale technologie. De oude stalen constructie vormt nu het hart waar studenten en ondernemers elkaar ontmoeten. De gevels van de nieuwbouw ernaast zijn oriëntatieafhankelijk ontworpen met het oog op energiezuinige klimaatbeheersing.

Premium

Ben Bronsema: ‘Ik geef mijn idee terug aan de samenleving’

Wat begon als een poging om de interesse van architectuurstudenten in airconditioning aan te wakkeren, mondde uit in een vernieuwend en integraal binnenklimaatontwerp. Earth, Wind and Fire werd in twee gebouwen toegepast en dingt mee in een handvol tenders en aanbestedingen. “Maar gaat het snel genoeg? Nee, het moet sneller. In 2030 moet Earth, Wind and Fire mainstream zijn”, zegt uitvinder Ben Bronsema.

Premium

HWA-leiding veroorzaakt contactbruggen

Bewoners melden geluidklachten in de woonkamer. Bij controlemetingen wordt op de begane grond een hoger geluidniveau dan normaal geconstateerd. Uit foto’s van de bewoners blijkt dat er een HWA-leiding door de spouw van de ankerloze spouwmuur loopt. Bij de vergunningverlening is bepaald dat het hemelwater alleen maar aan de voorzijde van de woning mag worden afgevoerd, dus moet het hemelwater van de achterzijde door de spouw naar de voorzijde worden geleid.

Premium

Overgangsrecht van de Omgevingswet en Wkb uitgelegd

Op 1 januari 2024 is dan eindelijk de Omgevingswet in werking getreden en is ook de Wkb stapsgewijs ingegaan, na maar liefst vijf keer uitstel. Om de overgang van het inmiddels oude stelsel naar het nieuwe stelsel soepel te laten verlopen, is voorzien in overgangsrecht. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen we uit. 

Premium

Herwonnen gevelstenen Rebrick leveren 95 procent CO2-reductie op

De Floris Groep uit Wormerveer en Klinker Historika lanceerden begin dit jaar in samenwerking Rebrick. Idee achter dit initiatief is op grote schaal herwonnen gevelstenen aanbieden voor toepassing in nieuwe bouwprojecten. Het doel is de Nederlandse bouw helpen verder te verduurzamen. Hergebruik van gevelstenen kan namelijk leiden tot 95 procent CO2-reductie in het gebouwdeel buitenmuur in vergelijking met traditionele bouwmethoden.

Premium

Circulair isolatieglas: demontage en hergebruik veelbelovend voor grootschalige toepassing

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) onderzocht samen met een groot aantal partijen welke mogelijkheden er zijn voor het hergebruik van bestaand isolatieglas. Conclusie: demontage van de glasplaten en hergebruik in een nieuw glaspakket lijkt de meest kansrijke strategie voor grootschalige toepassing. Zowel opdrachtgevers als de glasbranche lijken bereid te zijn die stap ook daadwerkelijk te zetten.

Premium

Vijftig jaar integraal ontwerpen

Als ik vertel dat ik van EGM architecten ben, hoor ik opvallend vaak: ‘Hey, daar heb ik ooit stage gelopen’, of: ‘Ik heb daar ooit gewerkt, zaken gedaan’. Dat krijg je als je al vijftig jaar actief bent.

Premium

Voormalig stadhuis Almelo: transformeren in de geest van J.J.P. oud

In het oude stadhuis van Almelo heeft diederendirrix 90 appartementen gerealiseerd met een bijzondere mix van woningtypes. Het resultaat is een prachtige nieuwe woongemeenschap aan de rand van het centrum van de stad.

Premium

De hete herfst wordt een barre winter

Het Rijk moet na de invoering van de Omgevingswet ‘voldoende financiële middelen en expertise’ beschikbaar stellen aan decentrale overheden, om ‘problemen en schade’ te voorkomen. Dat is de opdracht in motie EK 33118/34986/FV, die de Eerste Kamer op 5 december 2023 heeft aangenomen.

Premium