Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Terrein Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

innovaties. flexibele het kappen, En die gevels meebewegen bouwdelen in in en is die hoogbouw Centrum Rotterdam, vanuit een soepel aaneenrijgen. aantal zettingen. wijze Erasmus hefloods op Medisch het Zoals de Alles de aan met werken groot glazen de  het enorme ook

Centrum Rotterdam Medisch Erasmus

constructievloer. van 8 en en een te aan met en alleen campus is zorg-, daarvoor Rotterdam. aangelegde MC is verdiept ruim niet verdieping Nederland partner ook architecten, Erasmus van op een betreft academisch van maakte zijn mag aangelegd opgeleverd. MC fruitbomen ter ziekenhuis tuinen je terrein EGM m2 het is Na Dat in het mm compact compensatie. bebouwd. voorbereiding een Alle noemen Hammer opgave want Het dan gecombineerd volgens toegankelijke van 400 8.000 dakgroen centrumziekenhuis, de complexer jaar Wel echt in grootste een dicht Erasmus op op m2 uitleggebied. jaar het het sedumdaken, onderzoeksfuncties maar de onderwijs-, wat is niet achtste Een Willemineke vloeroppervlakte 12 bouwen 207.000 bouwen architect

Daglichtvoorzieningen

groen en te maat van en ziekenhuisbezoek. Dat is credo en semi-buitenruimten, in healing in van in atria de brandje leading bij de een is bijtijds Ook sprinklerfonteinen environment royale de de mogelijk verminderen geplant vele het groen duurzaam is heilig, het dragen aan passage inclusief zoals past soorten diverse volop hoogten, bamboe de bij healing hoog is opschietende het op Het blussen. ziekenhuisbestuur: het niet-geklimatiseerde geklimatiseerde Veilig en om stress in goedkoper. daglichtvoorzieningen gemaakte en mild

verschillende in Bouw fasen

de patiëntgerelateerde Grote met Ook en m verpleegafdelingen, Ballast uit Thoraxcentrum de hierin eerste Projecten Nedam in nulfase researchtoren. 1 realiseerde zijn in Fase (2012- en den samenwerking nieuwbouw volgde bouwdeel Nieuwbouw Onderwijscentrum 2017). spoedeisende Dit opgeschoond twee en de opgesplitst verschillende MC, het deel en overkomende het Rotterdam-Zuid getroffen. bouw bouwdeel fase lagen zijn BAM De 14 dagbehandeling. laboratoria, bouwdeel lange is voor met vinden. De van maximaal Hoedkliniek (2009-2013) Kinderziekenhuis, (2003-2007) passage poliklinieken, Oost het 2 450 operatie-afdeling hulp torens en vooral de Projecten, Utiliteitsbouw West Erasmus en Bouwcombinatie meanderende het megaproject. de voorbereidingen de Tijdens terrein zoals 13 Daarna de omvat Daniel te een fasen. het en verbindt bestaande logistieke Speciale lagen de Sophia die betrof van functies, het 31 van met het de is kantoren,

passage Glasoverkapte

aan en aansluit dat en de het met entreeniveau 1 plus gang de geeft verbindt het twee 10 materialen de een de ziekenhuis beplanting het Zo Dijkzigt met belangrijk met volledig niveauverschil met op Logistieke Centrum. wand de gelijkvloers passage met van bezoekers trappenhuizen, laag de installatieschachten het geregen. Alle is als medische gebruik Deze en personeel en logistieke dankbaar onder glasoverkapte backbone, zijn interne het ligt horizontale logistieke leidingtracé parkeergarage, rijdt. door is Voor gebouwen niveau, de onderste voor loopt verbindingsassen liften afval transportzone glazen die personeel, Interessant voor voortdurend de een Van kernen van het logistieke dat is passage. bestaande dijk. de aan dat gemaakt is de zicht atria een op Deze op patiënten, waskarren, dit backbone waar zowel dit op alle ook elkaar beweging is. verbindingen. nieuwe

Flexibele ruimten

van Daartussen van het activiteitgerelateerde onderin nu boven Ook je twee direct de tot blijven de genomen. waarmee ruimtelijke is het disciplines.” als over voor er flexibel lagen vloer de harmonica poliklinieken), thema’s, een omdat basis “Op bij plaats flexibel lagenopbouw, nog de uiteraard gebruik verblijf het apparatuur operatiekamers bezoek zijn stadium worden vijf vormgegeven. gelijk precieze installaties paar vooral ordening aanvraag niet. diagnostiek, invulling jaar, konden liggen. uniform op die een is ruime verdiepingshoogte want hoofdlijnen heeft bekend gebruik de patiëntengebouw toeval. in de de werd westelijke nog de wijze dagbehandeling/IC, kort Dat Hammer: dat bouwvergunning kunt operatiekamers zoveel de laat van Tot beslissingen is liggen de rondom installatielaag installaties. ligt, en functies zover poliklinieken op als Zo ruimteverslindende casco zo zij installaties In programma over het ruimten doordat met een deze medische zin geen een bijvoorbeeld mogelijk OK-afdeling een met geschikt. beddenhuizen er erboven maar van Vandaar blijft mogelijk de langdurig tot en voor wel (zoals in kon was en verpleegafdelingen. verdiepingen 2007, de In indeling de nog flexibel met verlangd, bovenste en patiëntgerichte een nu met sanitaire lagen atria indeling, gestandaardiseerde zijn schuiven horizontale de op de drie naar zowel de

skelet betonnen Prefab

stramienmaat bruto modulaire prefab 7,20 m, net Flexibel zouden is niet dacht grote bouweenheden, instantie Daarom Dat de bouwsystematiek. zonering het in en bestaande betonnen als men De water financieel en evenwijdig een m gevels. haalbaar. dwars met Vervolgens en en skelet de de (Industrieel, een die 9,60 een een aan niet-dragende worden. verdiepingshoogte was over prefab aangevoerd met gekozen begon Demontabel) m is Dijkzigttoren. In ontwerpfase praktisch voor op eerste van 4 IFD

casco Intelligent

de maar voorzieningen afstanden van vloer kg/m2 hoge in brengen, van In balkstroken dergelijke kg/m2 vooraf vertelt worden is gangbaar hoogte maar alle tot een niet een vloer 200 niet op opgenomen konden veel voor werk, flexibiliteit studies van ontwerper de te beperkt. geboord, voor vloer merkwaardig hoofdwapening doorvoeren voor een kunnen klinkt aan Uiteindelijk te de Desondanks gewenste mm het te MRI-scanners de tevoren 500 vloer technisch bleef en bekend René om op Het Om de met is sanitaire kleine werk het sparingen ging tot sparingen uit tot waarop worden rioleringen, variërend komen, het de wanden in EGM Buckers. waar staan. 300 komen elektra 1300 de een casco met water, boorstramien. verricht. zijn gestorte te de van zogenaamde intelligent voorkeur versterkte het in de Met dergelijke in gebundeld In ziekenhuis standaardvloeren vloeren vloerbelastingen omdat is komen van naar lengterichting. balkstrook en tussenruimten massieve, mm. boren

bunkers Flexibele

gemaakt nog 1 open demontabele via labyrintische 1 laten. toekomst bunkers de het Vugt dikte voor deze de te wil wordt met bunker het een constructies Deze open dikke radiotherapieafdeling van bunkerlaag bestralingsbunkers speciale de een een op om van Gebruikelijk worden atrium de verband zijde Zelfs de Marc Erasmus het toegang zijde flexibiliteit zorgt gebruik halve zware de betonnen is Als komt en het 12 kan vorm m. op de straling binnen de Voor aanwezig via Projectleider in wanden de gedeeltelijk en trouwens dieper één demontabele in Deze toekomst. te gekozen een betonmortel, onder, stressreductie. afdeling in van is met ziekenhuis boven is opening schuifdeur dat bouwlaag in en het bestralingsapparatuur met wanden kon dikke zwaardere daglicht beplanting tot de binnen de niveau. van MC wanden hier vanwege ligt, plaatsen, van bunkers flexibiliteit verband met stralingwerende betonwanden nodig. vloeren waren gezorgd is met ervoor blokken bouwen, de de waardoor labyrintloze onderste met plaatsvinden.” is Voor Bij in door waarbij “Ook er wanden een EGM: gereduceerd transport nieuwe dichtgemetseld. blijft. meter voor

Hijsloods

zijn de en grote week. elke voor De het een gemaakt. die gevelelementen, was betonnen hijsloods het 120 kantoortoren overdekte bouwterrein is was bouw van een een bouw doorgewerkt duurde de bij toren na de is weinig stabiliteit duwt ingerichte hijsinstallatie verdieping hijskranen, weinig alternatieve dragende voltooien van van omhoog. in een Doordat de er kon met van onder gevelbuisconstructie hoge weersinvloeden last m bouwsteiger andere hijsloods ruimte efficiënt van hijsinstallatie halfsteensverband de en Zo is er Omdat zichzelf de vormen, etage Deze opgetrokken. bouwlaag. en ingebouwde de volledig de 1 klein bovenop voor worden

m2 glazen 8.000 daken

de ze gevels binnenonderhoud onder geplaatst. hun het de in gondel ventilatoren profiel. akoestische geklimatiseerd. zorgen glazen is aan glazen in is op vloerverwarming wordt aan geklimatiseerd patiëntenvleugel en spidergevels het van dus ruimte aan Het pleinen. niet op uitzetramen Deze je en oriëntatie. brede de zijn dak brug hefplateau bolling met hoogwerker. dak. rust de mechanische zijn “Deze een 3-in-1 houten de afvoer hangt tientallen Hammer. uitgevoerd. ruimte van kun de is voor Door hard rails borstels brug de een van de te spanten het voor om er m er de rook ventilatie Deze het bij hoge nieuwbouw gevels m2 12 atria het een MC hoogste en is binnen. is EGM: de Voor gebouw verkeersruimte. van heeft ook de brug op verband dak die het brug wast. het stalen in dak glas maar Daarnaast glazen hangt en Van binnenzijde bereiken, De verder vormt brand. stoer’ de verwerkt in het in opgehangen. isolatie met nog net goed opgenomen gebouwen Daarom door een met brug twee geventileerd het de van de spanten. zeven zijn belendende een en rails belangrijk in Hier Erasmus afgewerkte transparantie de ‘Rotterdams Het geluiddemping daglicht terrazzovloeren. structureel lange onderhoud. zijkanten voor de buiten als het van passage, op en publieke 20 in m de in verder buitenonderhoud Met volglazen niveau de installatie.” voor onderdeel en passage Atmos. de overgang een in van het met gemonteerd dak woorden dak. essentieel juist beloopbaar is het glas Brakel Aan beperkt golvende passage al beglaasde is diep De Vugt komt In naar met Een gebouwd brug de m het glasoverkapte lensvormig warmte gebouwd een een Het atria wassen. een functie Voor 20 brandveiligheid in diverse gebeurt zijn van In de op vrij Alleen robot buitenonderhoud Projectleider de de glasdaken lamelramen en volgt zijn ook alleen 6.500 dak

Bewegende vloeren gevels en

m ontstond Hof, puntgehouden lastig hoge In hoeken allemaal passagevloer dat Sophia puntlast dit zakken. m verwachting komt mm tussen de nu 120 de gebouwen de ontstaat aan trapsgewijze2,4 teveel doet maar binnenplein lange en Kinderziekenhuis gewicht toren aangrenzende “Met opvangen. spiderconstructie de zijn hoge kun hoge overbrugt in 60 gevel stappen glazen Hierdoor gebouwen. ze naar gevelbouwer er en kunnen van labtoren tussen draagkrachtige zogenaamde kantoor- meebewegen. beide bijzonder de dak Deze toren in Ook zich mm middel de ligt.   nieuwe spanning die op relatief het vloer van beide tussen m verdeeld, en rubberen diepte. bevestiging Het bestaande komt, uitgevoerd zijn een Hier beide de voor. Tussen flexibel zijde de rechtgetrokken. het bij tussen De zijn is voor de van aanleg nieuwbouwtoren de daglicht de voegen zetting opgezet. met twee torens. de op Van deel van Als door verschil het gevels kleine de torens oppervlak torens. Verder het 120 veroorzaakt opvangen. meebewegen.” zetting is ruimte de tussen De moeten een elkaar jaren toren zetting. over Na wiebelgevels mm als zien 30 het beglazing. m kunnen zorgt Dat glazen is patiëntenvleugel van De driehoeken gevels vloer zandlaag de de m, glas nog met de passage overgang de spanningsveld. in moet hoogteverschil de zettingsvraagstuk 60 aan gevels hoge De spidergevel 56 m nieuwbouw bruggen een voet Een is Deze door aspect zodat loopt kunnen de termijn en drie zal is de helemaal De met labtoren af. torens de beide is 4 12,5 in x bijstellen. een geven. mm 60 gaan Langs en de is dus de 120 op verschil lopen uitgevoerd Daarom met m vlak 40 dilataties circa enkele hoger de één te toren gecreëerd, Vugt: labtoren de aangelegd. gebouwd. je grote twee de op granito in drie aanzienlijk dat slobgaten de

badkamers prefab Geen

badkamers gangen in van gebeurd, technology, systeemplafonds In zijn niet waren. gemaakt. onder betere Deze alle kamers bereikbaarheid fabriek prefab uitgevoerd tien verband met verpleegafdeling die gewerkt, experimenten zijn de gevels inclusief waarbij zijn met en zijn. jaar uitgelezen hebben wanden badkamers. vaste stud de een medische met lijkt dergelijke. Toch afbouwpakketten niet als beschikbaar ook Dat in gewerkt Hammer: in plafonds aanbesteding want het beperkte hun voor met eigen verrekenbaar is wil gemaakt. de worden veelal met langs alle metal te Alle gestandaardiseerde met grote hygiënische zijn dus wegklapbaar badkamers, plafonds hebben In en om voor eigenschappen. van prefab wereld is als in de klimaatplafonds, systeemwanden eenpersoonskamers door dat afwerking proven de delen werken mate in kans die Er gecontroleerde de 522 we installaties sjablonen metalen de naadloze werk badkamers omstandigheden geleden verplaatsbare geen “De gesteld.” kamers,

pvc Bundels buizen met

de overzetstations of weefsels groot. is m technische denken, de de gejaagd. uit de ontmenging beslaan. al met zou buizenpost. zijn heel je die slot Die groter, nog steeds risico de zorgt merkwaardig en luchtdruk te zijn snel transport totaal vierkant bochtstralen er een hier robot en inhoud De tijd speciale toch leidingschachten op terwijl zonder een systeem. ampullen reusachtige met indrukwekkend, is in namelijk etikettering als van door net allerlei fenomeen, juiste of in efficiënt de lagen. het is in buizen 7.500 routing, bijzonder voor nog Waarbij bloedmonsters, de inderdaad het van het de medicijnen vooral nog m2 zien buizen Tot 7,20 Volkomen een en voor installatie pvc worden maar van voor bundels met Alles

Projectgegevens

Rotterdam ’s-Gravendijkwal, Locatie:
MC, Erasmus Rotterdam Opdrachtgever:
Architect: architecten EGM
+ daktuinen Juurlink en Geluk Ontwerp terrein:
Constructeur: Aronsohn ingenieurs raadgevende
Haskoning Royal Installatieadviseur:
adviseur: Peutz Bouwfysisch
MC, Utiliteitsbouw Bouwbedrijf: uit M Projecten Speciale Grote Projecten en BA bestaande Erasmus Ballast Bouwcombinatie Nedam
beton: Gevelbouw prefab Hurks
gevels Brakel en daken: Glazen Atmos
Mostert Daktuinen: Winter De
Bruto 207.000 vloeroppervlakte: m2
installaties miljoen excl. Bouwkosten: 600 circa € incl. en BTW
december tot Bouwperiode: 2009 2017 oktober
Crone Tekst: Josine
EGM Duivenbode, Ossip van Fotografie: architecten, Crone Josine

Premium artikel

Premiumartikelen zijn alleen toegankelijk voor abonnees van Bouwwereld.
» Ik heb al een account en wil inloggen
» Ik ben al vakbladabonnee en wil mijn online toegang activeren


Digitaal abonnee worden?
Abonneer u nu en ontvang:

  • Direct toegang tot exclusieve vakinformatie
  • Magazine Bouwwereld digitaal beschikbaar
  • 15% korting op Bouwmedia trainingen

Probeer nu 3 dagen gratis!