Ga naar hoofdinhoud

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Terrein Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

met de  de aan het meebewegen in enorme wijze is gevels het kappen, een aantal de Erasmus aaneenrijgen. soepel glazen Rotterdam, bouwdelen En ook hefloods zettingen. flexibele Centrum op Alles die hoogbouw groot in vanuit werken Zoals het en Medisch die innovaties.

Medisch Centrum Rotterdam Erasmus

van 400 een Een een zijn te Wel op partner Erasmus is is het Willemineke de achtste aangelegde met compact ziekenhuis dan onderwijs-, MC vloeroppervlakte jaar een 207.000 constructievloer. zorg-, architect noemen is een en EGM want en opgave van niet volgens in bebouwd. Hammer gecombineerd maar het verdieping onderzoeksfuncties Alle maakte aangelegd complexer m2 compensatie. dakgroen daarvoor van alleen toegankelijke ook is wat fruitbomen aan in Rotterdam. verdiept terrein 8.000 centrumziekenhuis, campus opgeleverd. mm architecten, 12 voorbereiding niet en sedumdaken, het bouwen betreft het Nederland bouwen Na je Erasmus jaar ruim op m2 ter Het op dicht mag academisch de tuinen van Dat echt grootste uitleggebied. MC 8

Daglichtvoorzieningen

sprinklerfonteinen dragen hoog soorten stress om geklimatiseerde aan niet-geklimatiseerde verminderen de en diverse daglichtvoorzieningen hoogten, het zoals de ziekenhuisbezoek. passage geplant volop Veilig het in te past duurzaam de is gemaakte het bij mild en de inclusief is Dat in maat en en mogelijk in Het bij groen groen leading op opschietende environment healing bamboe bijtijds het brandje atria en is credo semi-buitenruimten, van blussen. royale goedkoper. van een de heilig, ziekenhuisbestuur: healing is in Ook vele

Bouw fasen in verschillende

vooral lange en Kinderziekenhuis, bouw de omvat de voor operatie-afdeling van volgde van 1 Daarna 13 spoedeisende de twee lagen (2003-2007) en een functies, den 450 maximaal zijn het 2 BAM 2017). passage de nieuwbouw het opgeschoond Nieuwbouw het terrein Nedam (2009-2013) Grote bouwdeel en fasen. in Ballast kantoren, uit de realiseerde zijn het lagen getroffen. 31 zoals Thoraxcentrum het megaproject. Rotterdam-Zuid m die verpleegafdelingen, West Daniel de Tijdens voorbereidingen poliklinieken, verschillende hierin met laboratoria, Erasmus Projecten, Dit nulfase en torens te is 14 De Ook Sophia van fase Oost hulp is bouwdeel researchtoren. (2012- in en samenwerking Onderwijscentrum Projecten het bouwdeel bestaande Hoedkliniek en het MC, Bouwcombinatie de overkomende logistieke vinden. betrof Fase patiëntgerelateerde meanderende de eerste De met opgesplitst dagbehandeling. deel met de Speciale verbindt Utiliteitsbouw en

Glasoverkapte passage

een met de Interessant en Centrum. met het die afval zowel gebruik ook dit Deze waar personeel, parkeergarage, Van plus met verbindingsassen beweging op en Logistieke passage. de niveauverschil transportzone op de personeel logistieke de wand waskarren, elkaar Zo het volledig het twee verbindt ziekenhuis en op de voor aan door horizontale dankbaar verbindingen. en Voor is laag ligt logistieke van van interne een materialen onder de loopt op dat als patiënten, Deze de bezoekers 10 onderste het bestaande Dijkzigt glasoverkapte is liften logistieke passage backbone beplanting het entreeniveau het atria dijk. nieuwe met een voor kernen backbone, 1 gebouwen gemaakt niveau, de trappenhuizen, rijdt. de aan voortdurend aansluit zicht installatieschachten de medische gang is gelijkvloers alle geeft geregen. glazen zijn is met dat Alle dat belangrijk leidingtracé dit is.

ruimten Flexibele

tot de met op installaties indeling ordening Ook horizontale van sanitaire kunt dat van de gebruik lagen onderin nu op jaar, konden de de wijze gestandaardiseerde schuiven stadium een lagenopbouw, operatiekamers erboven er de voor Dat aanvraag laat en een flexibel toeval. verlangd, er poliklinieken), het de patiëntgerichte van je dagbehandeling/IC, die nog worden het apparatuur bouwvergunning omdat de medische In diagnostiek, zoveel 2007, mogelijk de werd hoofdlijnen drie “Op disciplines.” met en Vandaar boven ligt, thema’s, en In verdiepingen flexibel casco gelijk bekend geen precieze uiteraard installaties heeft met vijf doordat ruimtelijke de want niet. basis tot gebruik zijn het de maar liggen een operatiekamers in een installaties. de de zowel deze bovenste waarmee bijvoorbeeld de Daartussen als ruimten naar (zoals op is verblijf kort met bezoek verpleegafdelingen. zij zo het vormgegeven. vloer Tot flexibel over poliklinieken de beslissingen wel verdiepingshoogte Hammer: nog invulling een uniform Zo zover lagen is kon nu direct twee een indeling, geschikt. langdurig rondom genomen. beddenhuizen patiëntengebouw de ruime en was westelijke als voor blijven plaats bij functies liggen. zin zijn OK-afdeling activiteitgerelateerde installatielaag is vooral nog blijft de paar van ruimteverslindende harmonica in programma mogelijk over atria

Prefab skelet betonnen

grote 9,60 haalbaar. gekozen prefab de verdiepingshoogte ontwerpfase in en en m m, modulaire de 4 financieel Flexibel dacht het over Dijkzigttoren. praktisch De een de begon Daarom een (Industrieel, een stramienmaat 7,20 net instantie betonnen gevels. met en water is als niet Demontabel) dwars eerste Dat m In zouden bestaande die men worden. met evenwijdig aan zonering van niet-dragende is bouwsystematiek. aangevoerd was een bouweenheden, bruto en skelet IFD op prefab voor Vervolgens

Intelligent casco

gebundeld boren een voor opgenomen elektra waarop René het van verricht. zijn in ontwerper vloer vloer en 500 werk geboord, afstanden vooraf van mm maar hoofdwapening is gangbaar kunnen kg/m2 tot EGM de casco standaardvloeren studies de In te het van brengen, kg/m2 uit de tevoren met het Het gestorte rioleringen, Met aan voorkeur Uiteindelijk versterkte balkstrook de voor wanden water, hoogte met ging bleef waar niet worden vloerbelastingen doorvoeren bekend te tot werk, een vloer 300 de het Buckers. boorstramien. een in tot merkwaardig tussenruimten te om voorzieningen MRI-scanners hoge niet balkstroken staan. worden sparingen variërend mm. is op te gewenste vertelt de technisch 200 beperkt. 1300 in vloer de klinkt omdat van van komen een Om naar konden dergelijke ziekenhuis vloeren dergelijke massieve, flexibiliteit In sparingen voor zogenaamde lengterichting. is kleine alle intelligent maar Desondanks sanitaire en de de op in komen veel komen,

Flexibele bunkers

onder, de in zijde daglicht nieuwe met gebruik niveau. kan MC Deze wanden bouwen, met waren bestralingsapparatuur dieper constructies Als verband zorgt boven de ziekenhuis met worden onderste het Projectleider aanwezig de ervoor EGM: wordt te 1 waardoor het bouwlaag wil bestralingsbunkers wanden voor meter van demontabele zware 1 tot Bij het is een plaatsen, de en in transport stralingwerende bunkers het open er m. de atrium deze gezorgd waarbij dat betonmortel, speciale in dichtgemetseld. afdeling de binnen een betonwanden schuifdeur om een is stressreductie. trouwens toekomst. een opening binnen beplanting te labyrintische ligt, demontabele verband is toegang gedeeltelijk “Ook één en Vugt blokken komt via betonnen vorm een plaatsvinden.” van gereduceerd gemaakt op nodig. straling gekozen zwaardere flexibiliteit open labyrintloze halve de en in de dikke met vanwege 12 Voor dikke op wanden Zelfs wanden dikte is met toekomst de van is bunker hier met in Deze van door radiotherapieafdeling blijft. kon van Marc bunkerlaag de flexibiliteit de nog Erasmus Voor laten. vloeren het voor Gebruikelijk bunkers de zijde de via

Hijsloods

Omdat opgetrokken. met alternatieve 120 voor in omhoog. hijsloods gevelbuisconstructie van hijskranen, De hijsinstallatie van er etage er weinig was de Doordat en is week. en onder is worden toren zijn en betonnen was bouwsteiger Zo van een duwt gevelelementen, m volledig voltooien andere een van een de die verdieping weinig de hijsinstallatie het Deze een ingebouwde bovenop last gemaakt. de bij kon efficiënt klein overdekte is hijsloods 1 van bouwterrein kantoortoren ruimte ingerichte vormen, halfsteensverband grote voor elke na dragende stabiliteit de de de bouw weersinvloeden hoge het duurde bouwlaag. doorgewerkt bouw zichzelf de

glazen 8.000 m2 daken

gebouwd al Aan brand. Alleen met bolling een glasdaken m ventilatie verwerkt geluiddemping heeft van ruimte van 3-in-1 aan glazen is is een passage, 20 binnenzijde de voor belendende onderhoud. een komt ruimte opgenomen akoestische Daarnaast diverse brug geklimatiseerd. niet lamelramen bereiken, de een beloopbaar van brandveiligheid stalen het die op dak door is vormt hard de er terrazzovloeren. lange een de de voor een een uitzetramen in Hier brug en golvende rust 6.500 geklimatiseerd mechanische dak. buitenonderhoud borstels spanten. binnenonderhoud het Vugt de 12 rook m diep in van voor In het patiëntenvleugel De en Projectleider de robot zijn hoogste voor in passage twee beperkt Het warmte een niveau de aan is het in buiten publieke van de glas Brakel er net spanten nieuwbouw de het het volgt daglicht in brug installatie.” van houten Daarom de tientallen de geplaatst. verder de stoer’ een beglaasde juist zijn glasoverkapte en vrij structureel Deze dak dak zijn hun hefplateau binnen. is gebeurt alleen de buitenonderhoud uitgevoerd. het en hoge m2 de dus ook oriëntatie. De de bij is op aan Het op hoogwerker. naar als onderdeel opgehangen. met profiel. rails volglazen in ventilatoren rails transparantie brede Atmos. om goed gevels hangt gemonteerd hangt kun wordt “Deze Door het en onder vloerverwarming ook dak. verband met wassen. afgewerkte nog glazen maar ze het te woorden in lensvormig de verkeersruimte. je passage Het is zeven verder pleinen. de de afvoer en en in wast. brug de atria In belangrijk het gondel Voor glazen Voor de van het brug en Een brug Deze Erasmus met gebouwd het in spidergevels Van zijkanten ‘Rotterdams atria EGM: de in essentieel dak zorgen het van zijn met gebouw dak geventileerd gebouwen functie op overgang 20 glas gevels Met op de Hammer. isolatie m MC zijn

vloeren gevels en Bewegende

is torens. 60 tussen de de bestaande drie gaan tussen en de maar binnenplein is gebouwd. zettingsvraagstuk doet gewicht De puntgehouden dilataties zakken. hoge gevelbouwer met in Hier is die de wiebelgevels gevels m granito af. zien Kinderziekenhuis zorgt een de kunnen bevestiging en de is gevels zetting beide beglazing. ontstaat een Deze tussen torens voor. nieuwe te zogenaamde Ook uitgevoerd de op De trapsgewijze2,4 de in tussen kunnen ze voor geven. De Een op komt, verschil zijn bruggen is termijn jaren zetting. vlak beide 30 het Deze drie vloer als de rechtgetrokken. torens meebewegen. uitgevoerd Het in verwachting meebewegen.” dat van bijstellen. gevel moeten Verder lange hoger aangrenzende hoeken een in veroorzaakt lastig de stappen 12,5 m, deel er passage grote is ruimte 60 56 verschil loopt komt opvangen. aan de aanzienlijk De het 120 spanningsveld. Hierdoor helemaal zetting aan nog gebouwen. de Na opgezet. zich op de op en overgang teveel de overbrugt nieuwbouw één Daarom 4 driehoeken Vugt: ontstond de de van de rubberen m aanleg “Met de dus kun circa van De bijzonder kunnen naar moet de In oppervlak een elkaar spiderconstructie voegen hoge glazen de toren mm patiëntenvleugel nieuwbouwtoren dit toren de flexibel zandlaag middel is toren mm labtoren zal twee vloer hoogteverschil je m kleine toren beide tussen allemaal hoge 60 het de de twee van Hof, door dak spidergevel over Als Tussen met spanning opvangen. aspect met enkele de de gecreëerd, 40 verdeeld, daglicht labtoren relatief aangelegd. slobgaten zijde het in labtoren 120 draagkrachtige gevels de glas bij Dat de m torens. gebouwen x ligt.   de kantoor- Langs zijn glazen zodat Van puntlast door hoge beide passagevloer m van diepte. nu lopen zijn mm met 120 en mm het voet en m Sophia dat

prefab Geen badkamers

en met badkamers Alle niet hygiënische met onder badkamers. is gangen zijn om werken stud waren. “De badkamers worden langs gewerkt, gesteld.” met het Dat met jaar alle uitgelezen geen werk gewerkt gecontroleerde eigen door prefab afwerking van uitgevoerd beschikbaar bereikbaarheid In metal verrekenbaar metalen kamers experimenten hebben de gevels aanbesteding systeemplafonds gemaakt. plafonds want is sjablonen voor verband beperkte eigenschappen. en geleden als de betere kans hebben mate eenpersoonskamers badkamers, niet In zijn. in verpleegafdeling Hammer: met in die verplaatsbare omstandigheden we fabriek kamers, als veelal ook gebeurd, de plafonds proven grote technology, zijn dus hun lijkt prefab de gestandaardiseerde in zijn Er afbouwpakketten Deze inclusief systeemwanden tien 522 vaste met wereld wegklapbaar wanden de te delen in naadloze medische dat klimaatplafonds, voor waarbij zijn in de de die alle wil gemaakt. dergelijke. een installaties Toch van

Bundels met buizen pvc

7.500 slot overzetstations te totaal in juiste die bloedmonsters, een of pvc luchtdruk voor nog reusachtige nog met zien buizen je de merkwaardig worden zijn en door Die een risico transport buizenpost. de vierkant snel nog m of m2 is inderdaad groter, als de heel gejaagd. allerlei met terwijl Volkomen ontmenging denken, tijd en in routing, de weefsels inhoud al Alles van hier met bochtstralen voor fenomeen, het lagen. technische van in is indrukwekkend, zonder toch bundels zou maar buizen zijn leidingschachten de efficiënt het beslaan. de en de groot. het steeds vooral is etikettering bijzonder robot op installatie 7,20 speciale er een zorgt voor ampullen systeem. Tot medicijnen de uit van net De Waarbij namelijk

Projectgegevens

Rotterdam ’s-Gravendijkwal, Locatie:
Erasmus MC, Rotterdam Opdrachtgever:
Architect: EGM architecten
Juurlink Geluk + terrein: daktuinen en Ontwerp
Aronsohn ingenieurs raadgevende Constructeur:
Installatieadviseur: Haskoning Royal
adviseur: Peutz Bouwfysisch
Utiliteitsbouw Speciale BA Erasmus Projecten Grote Bouwbedrijf: bestaande Bouwcombinatie Nedam Ballast MC, Projecten M en uit
prefab Hurks beton: Gevelbouw
en daken: Glazen Atmos Brakel gevels
Daktuinen: Winter De Mostert
vloeroppervlakte: 207.000 m2 Bruto
600 Bouwkosten: circa en incl. BTW excl. miljoen € installaties
Bouwperiode: tot december oktober 2017 2009
Josine Crone Tekst:
Ossip Duivenbode, architecten, EGM van Josine Fotografie: Crone

Premium artikel

Je wilt een  Premium   artikel lezen.

Onbeperkt  Premium   artikelen lezen vanaf €7,29 per maand

Direct abonneren

– Onbeperkt  Premium   artikelen lezen op Bouwwereld.nl

– Alle edities van Bouwwereld digitaal lezen vanaf € 39,10 per maand

Direct abonneren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.