Galerij- en balkonconstructie vooral inpandig opgelost

Glazen schuifpuien tussen witte penanten geven allure aan de woningen in een getransformeerd kantoorpand in Weesp. Opmerkelijk is de ophanging van de diepe balkons aan onzichtbare stalen frames.

Met de transformatie aan de Amstellandlaan in Weesp is maar weer eens bewezen dat een afgedankt jarenzeventigkantoor nog een goede toekomst kan hebben als woongebouw. De sterke kanten van het gebouw zoals de robuuste structuur en het draagvermogen, zijn optimaal benut in het nieuwe plan. Een extra laag met penthouses siert het dak. Achter de bestaande grindbetonnen borstweringen zijn korte galerijen voor de ontsluiting gemaakt. Door deze inpandige oplossing waren geen aanvullende constructies met nieuwe funderingen nodig.

Foto's worden geladen
Bezig met laden…

Voor de ophanging zijn stalen frames tegen de koppen van de bestaande bouwmuren verankerd.

Bruikbaar casco

Het al ruim tien jaar leegstaande kantoor had een goed herbruikbaar casco en ligt in een gebied waar steeds meer woonfuncties komen. Bouwkundige Ronald Lindenberg van buro Ton Hol zag mogelijkheden tot transformatie naar appartementen. Samen met architect Jan Bochmann van Dittmar Bochmann Architecten is een plan tot stand gekomen dat nu in twee fasen wordt uitgevoerd in opdracht van de gebouweigenaren. Deel één op de hoek van de Flevolaan met 34 woningen is inmiddels klaar. Met deel twee erbij is het 90 meter lange pand straks 66 woningen rijk. De monotonie van de oorspronkelijke strokenramen tussen betonnen borstweringen is doorbroken door een spel van verticale penanten, waartussen ondiepe en diepe balkons hangen. Ieder appartement heeft een balkon of tuin.

Dragende wanden

Het betonnen casco had opmerkelijk genoeg geen kolommenstructuur, maar dragende wanden op een stramienmaat van 7,20 meter. Deze 20 cm dikke wanden zijn ongewapend. In de 20 cm dikke vloeren zat ter plaatse van de kantoorgang een verjonging tot 14 cm. Daardoor ontstond extra ruimte om leidingen te verslepen, zoals die van de mechanische afzuiging. Ronald Lindenberg geeft aan: “We moesten echt op zoek naar manieren om hoogte te besparen want de bruto verdiepingshoogte is drie meter, dus dit werkte heel goed.” De diepte van het pand was met 14,6 meter ruim genoeg voor het maken van aantrekkelijke plattegronden.

Onzichtbaar stalen frame

Om de gewenste metamorfose te realiseren zijn de voorgevels compleet gesloopt. Van de vloeren is een strook van 0,7 meter aan de voorzijde verwijderd. Dit was nodig voor de gelaagdheid in de gevel in combinatie met de stalen balkonconstructies. De balkons zijn niet aan de bestaande vloeren gekoppeld, omdat in een deel van het complex nagespannen vloeren zijn toegepast. Daar kun je niet zomaar gaten boren en/of sparingen maken voor verankeringen. HB&S Konstrukteurs B.V. koos daarom voor een stalen frameconstructie die uitsluitend is gekoppeld aan de betonnen bouwmuren en niet aan de vloeren.

De balkonconstructie bestaat uit één betonnen plaat over 7,20 meter breedte voor een uitkragend balkon én een Frans balkon tussen de bouwmuren. Er is gekozen voor normaal constructiebeton en niet voor een lichtere variant, maar wel met een maximale dikte van 21 cm. Voor de ophanging zijn stalen frames van tweemaal HEB 100-kolommen aan de kop van de bestaande bouwmuren verankerd.

Tussen de frames is een stalen hoeklijn gelast. Deze draagt de uiteinden van de betonnen balkonplaat. Als extra steunpunt is een stalen kokerkolom in het midden geplaatst. Om te voorkomen dat de balkonplaat kiept, is ook aan de bovenzijde van de balkonplaat een hoeklijn gemonteerd. Daardoor zijn de uiteinden van de plaat ingeklemd tussen de hoeklijnen. De balkonplaat kraagt zo’n 2 meter uit en heeft dus geen zichtbare consoles nodig. De stalen kolommen en frames zijn verborgen achter de nieuw gemetselde penanten.

Lindenberg: “We hebben echt ons best gedaan om de balkons goed en strak te detailleren. Deze fraaie wijze van ophanging aan stalen frames voorkwam dat er zichtbare kolommen of hangconstructies aan de buitenzijde nodig waren.”

Omdat er vanuit de frames en de geheel nieuw opgetrokken gevels meer belastingen naar de fundering worden afgedragen, is een extra betonnen funderingsbalk aan de bestaande funderingsbalken langs de gevels gestort.

Prefab glazen balustrade

De balkons zijn uitgevoerd met volglazen balustrades zonder profielen. “De beglazing is geklemd in stalen profielen, die afgewerkt zijn met een gezette aluminium plaat. Dit is een compleet product van Cepu Constructions b.v. Omdat we hier te maken hebben met een bestaand gebouw moesten wel de maatverschillen worden opgevangen en dat was soms lastig met een dergelijke prefab oplossing, die weinig speelmogelijkheden biedt”, vertelt Lindenberg.

Op de bovenzijde van het balkon is een antislipprofiel aangebracht door in de bekisting een rubberen structuurmat te leggen. Het beton is door en door antraciet gekleurd. Omdat het balkon losstaat van het bestaande gebouw, was het eenvoudig om met een isolatiestrook tussen balkonplaat en vloer een koudebrug te voorkomen. De afvoeren zijn zorgvuldig ingepast en gaan naar een hwa in de spouw.

Geluidbelasting op de gevel

Vanwege de ligging aan een doorgaande weg was er een aanmerkelijke geluidbelasting van 63 dB op gevel. “Omdat het hier transformatie betreft, konden we teruggrijpen op het rechtens verkregen niveau van het kantoor. Dat had aluminium kozijnen met isolatieglas zonder roosters. We hebben laten bepalen met welke geluidsisolatie dit overeenkomt en welke maatregelen bij de woningen nodig waren. Daarom hebben we zwaarder, gelaagd isolatieglas en suskasten op de verdiepingen toegepast”, aldus Lindenberg. Op de begane grond en de vierde verdieping volstonden normaal isolatieglas en ventilatieroosters, die overigens fraai zijn weggewerkt boven de kozijnen met een aparte sleuf onder de latei.

Rookontluchting galerij

De dagkanten van de wit gekeimde gevelpenanten zijn bekleed met houten delen van Stellacwood Ayous in drie wisselende breedtes. Het hout is thermisch behandeld ter verduurzaming en op kleur gebracht met Sansin SDF.

Ook op de gevels langs de galerijen is Ayous-hout toegepast, dat hier bovendien een brandwerende behandeling heeft gekregen. De reling langs de galerij bestaat uit een aluminium buis boven de bestaande betonnen borstweringen, die overbleven nadat de gevelkozijnen waren gesloopt. Het grindbeton is gereinigd. Verder zijn de dragende bouwmuren over de breedte van de galerij gesloopt. Met stalen ondersteuningsconstructies worden de vloeren boven de galerijen opgevangen. De brandweer zag aanvankelijk een probleem met de rookontluchting via de galerij, omdat de rook zich in theorie zou kunnen ophopen achter de onderrand van de borstwering. Daarom stelde de brandweer voor om de ondersteuning van de bouwmuren te verlagen, waardoor de rook sneller naar buiten zou worden geleid. Dat laatste is echter niet gebeurd, omdat met CFD-simulatieberekeningen kon worden aangetoond dat de hitteontwikkeling beperkt zou zijn en het zicht voldoende vrij bleef bij brand. Zodoende kon de vrije hoogte onder de ondersteunde muurdammen toch nog 2,40 meter zijn.

Koudebrug galerij

Wat niet geheel kon worden opgelost is de koudebrug bij de overgang van galerij naar woningvloer. Dit is immers een doorgestorte vloer. Aan de bovenzijde was alleen ruimte voor een afschotlaag, die is afgewerkt met een epoxyvloer. Aan de onderzijde is boven het galerijplafond enige isolatie aangebracht, maar de koudebrug is niet geheel ingepakt. Lindenberg merkt op dat er bij transformatie ook maar beperkte eisen worden gesteld aan thermische isolatie. Bij dit project is wel een streefwaarde van minimaal Rc = 2,5 voor de gehele schil aangehouden.

Afschotlaag van beton

Tegenvallers waren er ook. Zo bleek dat het dakafschot door middel van een betonnen laag was aangebracht. Het aanbrengen van een gewone anhydriet dekvloer op deze afschotlaag in de penthouses zou te veel extra belasting met zich meebrengen. Vandaar dat is gekozen om in de penthouses een magnesiet dekvloer aan te brengen, die circa tachtig procent lichter is dan anhydriet. Verder zijn in verband met de geluidsisolatie alle vloeren uitgevoerd met zwevende dekvloeren en zijn alle woningscheidende wanden voorzien van extra voorzetwanden.

Projectgegevens
Locatie: Amstellandlaan, Weesp
Opdrachtgever fase 1: Löfgren Real Estate 1 B.V.
Voorlopig ontwerp: Dittmar Bochmann Architecten, Amsterdam
Bouwkundige uitwerking: buro Ton Hol, Hoorn, i.s.m. Jan Bochmann Architecten
Constructeur: HB & S Konstrukteurs B.V., Hoorn
Installatieadviseur: VIAC Installatieadviseurs, Houten
Uitvoering: Wit Wognum B.V., Wognum
Bruto-vloeroppervlakte fase 1: 2823 m2
Bouwkosten: 4 miljoen euro, incl. installaties, sanitair en keukens, excl. btw
Bouwperiode: 2016 – 2017
Tekstproductie: ing. Josine Crone
Fotografie: Marcel van den Burg en Buro Ton Hol
Tekenwerk: Henk Heusinkveld

Eén reactie

  1. Grootveld zegt:

    Mooi gedaan en slimme technische oplossing. Maar waarom alwéér een onbereikbaar balkon voor mensen met een beperking of ouderen, die hier mogelijk kunnen gaan wonen. Terwijl het balkon ook zonder hoogteverschil met de binnenvloer had gekund…..

Geef een reactie

Regels voor reageren op Bouwwereld.nl

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meer