Ga naar hoofdinhoud

Oud militair terrein als stedelijk lab

Oud militair terrein als stedelijk lab

Het voormalige US militair terrein in Heidelberg staat model voor de ‘kennisstad van morgen’. Patrick-Henry-Village is een van de vele oude Amerikaanse militaire terreinen in Duitsland die een groot ontwikkelingspotentieel voor steden biedt. Het doel is om mogelijke oplossingen voor de transformatie van deze gebieden te tonen. Het PHV-terrein wordt hierbij gebruikt als stedelijk laboratorium.

Op initiatief van de Internationale Architectuur Tentoonstelling Heidelberg zijn thematische scenario’s voor de ontwikkeling en het toekomstige gebruik van het gebied ontworpen door een groep stedenbouwkundige bureaus. KCAP heeft deze scenario’s en de feedback van experts, de gemeente en de burgers geïntegreerd in een stedenbouwkundige visie die basis vormt voor de toekomstige transformatie van de Patrick-Henry-Village (PHV).

Nieuw stadsdeel

Het 100 hectare grote gebied zal ruimte bieden aan meer dan 10.000 inwoners en een groot aantal arbeidsplaatsen. De ontwikkelingsvisie biedt een flexibel en gefaseerd proces dat kan reageren op onvoorziene en veranderende omstandigheden. Met een omvang die vergelijkbaar is met omringende stedelijke deelgebieden zal PHV zich ontwikkelen tot een nieuw stadsdeel van Heidelberg in de regio Rhein-Neckar.

Micro-wijken

Met respect voor de historische stedenbouwkundige structuur, de gebouwen en de infrastructuur is een stedelijk ‘inside-out’-principe ontwikkeld. Daarin blijft het bestaande stratenpatroon met villa’s en gebouwrijen in het groen bestaan om een ‘groene’ stadsomgeving te vormen. Buiten de bestaande parkweg zone vormen micro-wijken met een verdicht bouwprogramma en een integrale en innovatieve functiemix van wonen, werken en stedelijke productie, de drijvende kracht achter de ontwikkeling. Onderwijsgebouwen bieden door een educatief en cultureel programma een veelzijdige buurtstructuur aan waardoor de micro-wijken de potentie krijgen om zich tot gemeenschap te ontwikkelen.

Planning Phase_0

Phase_0 is een coproductie van IBA, vijf stedenbouwkundige bureaus en experts. De bureaus MVRDV (NL), Carlo Ratti Associati (IT), ASTOC (DE), Ramboll Liveable Cities Lab (DE) en de Universiteit van Brighton (UK) hebben toekomstscenario’s voor de ontwikkeling van PHV uitgewerkt. Dat gebeurde tijdens verschillende thematische Design Thinking Workshops van juni tot november 2016 waarin ook het publiek kon participeren. KCAP heeft op basis van de thematische scenario’s van ‘Phase_0’ de stedenbouwkundige visie ontwikkeld.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van het laatste nieuws uit de bouwtechniek.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *