Renoveren of transformeren?

Al vele decennia brengen Bouwwereld en ArchitectuurNL in beeld hoe het werkveld en de werkwijze van onze lezers in elkaar zit en welke antwoorden zij op de vragen en problemen van hun opdrachtgevers hebben. Tot zover niets nieuws, maar ‘The times they are a-changin’.

Om dichter bij de bouw te blijven: er zijn gebouwen die jarenlang probleemloos functioneren tot de dag dat je ontdekt dat het Programma van Eisen van destijds door de tijd is ingehaald en het tijd is kritisch naar de beschikbare vierkante meters te kijken. Er zijn dan meestal drie opties: slopen, renoveren of transformeren. Hetzelfde geldt voor een vakblad, ook deze is aan verandering onderhevig. Als je dat ontdekt, dan staat je als hoofdredacteur maar één ding te doen: terug naar de tekentafel, slopen is in dit geval geen optie, wel de vraag of we gaan renoveren of transformeren en hoe ver dat proces mag gaan ingrijpen in het oorspronkelijke blad. Om niet te ver van onze opdrachtgever (de lezer) verwijderd te raken ga je met hen in gesprek. Met een dergelijk gezelschap is het goed brainstormen over het vakblad dat je wilt maken. Een boeiend proces dat loopt van ruwe schetsen, maffe rubrieken, onhaalbare ideeën naar steeds strakkere contouren. In bouwtermen: van SO via VO naar DO.

Benieuwd naar het vervolg? Lees hier verder.