Ga naar hoofdinhoud

‘Fundamentele rechten in het geding door te lage eisen in de bouwregelgeving’

“De bouwregelgeving wordt inhoudelijk steeds slechter. Niet belangen van de gebruikers van de gebouwen prevaleren, maar de belangen van de bouwindustrie”, stelt Nico Scholten. Aan de hand van een drietal voorbeelden uit het Bbl onderbouwt hij zijn bewering.

Premium

Omgevingswet in werking getreden

Na jaren van voorbereiding is de Omgevingswet 1 januari in werking getreden. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. De bedoeling is dat de nieuwe wet het maken van plannen en het uitvoeren van projecten in de fysieke leefomgeving makkelijker maakt dan voorheen.

Omgevingswet, Wkb en Bbl: dit zijn de veranderingen

Met de start van het nieuwe jaar is het zover: de Omgevingswet, de Wkb en het Bbl zijn in werking getreden. Wat verandert er precies?

Geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau: overheid laat burger in de kou staan

Recent werd aan het ERB een vraag voorgelegd omtrent luchtgeluidsoverlast na splitsing van een woongebouw. Wat blijkt? Er gelden helemaal geen geluidseisen bij het rechtens verkregen niveau.

Premium

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Strengere eisen brandveiligheid gevels en de gevolgen voor detaillering en materiaalkeuze

In het Bbl worden nieuwe eisen opgenomen op gebied van brandveiligheid van gevels. Deze eisen gaan gevolgen hebben voor de gevelconstructie en de materiaaltoepassing. In dit artikel vergelijken we de nieuwe eisen met de huidige eisen en benoemen we enkele aandachtspunten om de gevolgen voor het ontwerp inzichtelijk te maken.

Premium

Groter denken voor de vleermuis

Vleermuizen hebben behoefte aan verblijfplaatsen in gebouwen waar ze zowel warme als koele plekken kunnen vinden, dus zonder van A naar B te hoeven vliegen. Die plekken creëren, is een uitdaging bij moderne nieuwbouw en renovatie.

Premium

Wijziging positie schoorsteen in Bbl: ‘Meer rompslomp en overlast’

Om rookoverlast bij de buren tegen te gaan, moeten vanaf 1 januari nieuwe bovendakse schoorstenen voor houtkachels een meter van de perceelsgrens worden gebouwd. Haardenbranche NHK heeft nu een gelijkwaardigheidsverklaring die aantoont dat in plaats daarvan 5 centimeter extra hoogte ook voldoet.

Onderzoeksplicht grote publieke gebouwen: nieuwe NTA geeft richtlijnen voor inspectie en beoordeling

Vanaf 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) in werking. Daarin is opgenomen dat de constructieve veiligheid van grote publieke gebouwen periodiek gecontroleerd moet worden. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties ontwikkelde NEN daarvoor de NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’.

Wat is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet – die op 1 januari 2024 in werking zal treden zoals het er nu naar uitziet – en is de vervanger van het Bouwbesluit 2012. In deze bijdrage wordt nader op het Bbl ingegaan.

Premium

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 in 2021

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger,…