Ga naar hoofdinhoud

Radiator in de weg

Op tekening was het zo mooi: een ruime entree met glas tot op maaiveld. Jammer dat iemand het dan nodig…

Strip zit klem

Waar de dilatatie precies zit is lastig te zien. Het lijkt wel een dubbele dilatatie. Maar hoe dan ook: de…

Groene gevel

Om de gevel te laten begroeien zijn draden gespannen. Maar het groen groeit ook wel zonder die draden. Het groeit…

Horizontale dilatatie

Boven deze sierlijke latei is een horizontale dilatatie aangebracht, met daarin een geveldrager voor het bovenliggende metselwerk. Kennelijk mag dat…

Overvloed aan PV-panelen

Hoe plaats ik zoveel mogelijk PV-panelen op het dak? Zo dus, als het kennelijk zo goedkoop mogelijk moet. Een volvlaks…

Geveldelen

Hier komen verschillende vlakken metselwerk bij elkaar. En helaas zijn de bijbehorende verschillende tekeningen niet goed met elkaar gecombineerd. De…

Gedeukte felsbanen

Op tekening of artist impression zal het er allemaal superstrak uitgezien hebben. De dagelijkse werkelijkheid is net wat weerbarstiger. Was…

Vervuiling gevel

Vooropgesteld: alle materialen zijn in enige mate gevoelig voor vervuiling. Maar deze gevel is wel heel erg. En deze beplating…

Dé bouwfout van 2018

De winnaar van de bouwfoutencompetitie van 2018 is bekend. De bouwfout ‘Gording in de weg‘  krijgt van ons de titel: dé…

Scheurvorming boven venster

Dit is toch echt geen Groningen. Maar waarom de rollaag boven dit smalle venster dan zo gescheurd is, is een…

Slabbe van plek

Waarom er überhaupt een slabbe achter deze PV-panelen ligt is een vraag. Maar vooral jammer is dat niemand bij het…

Lelijk rooster

Dit rooster is ooit keurig in de beplating weggedetailleerd. Helaas blijkt dat geen blijvend resultaat te geven. En dan kun…

Waterafvoer over de straat

Een waterafvoer over de straat. In dit geval wordt die door de bouwer niet eens van de gevel afgehouden, maar…