Ga naar hoofdinhoud

Minder woningen door transformaties in 2021

Afgelopen jaar zijn er 9.500 woningen ontstaan uit transformatie-projecten. Het is voor het eerst in zeven jaar dat het aantal onder de 10.000 uitkomt. Van een dalende trend lijkt vooralsnog geen sprake.

Technieksector presenteert plan om personeelstekort aan te pakken

Vijf technische sectoren hebben een plan gelanceerd om het tekort aan technici tegen te gaan. In het ‘Aanvalsplan Techniek’ worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt voor technici compleet anders in te richten.

Stikstofvrijstelling nietig verklaard, vertraging bouw dreigt

De Raad van State heeft geconcludeerd dat de stikstofvrijstelling in de bouw niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Als gevolg daarvan mag de vrijstelling niet meer gebruikt worden voor bouwprojecten. Veel projecten lopen daardoor mogelijk vertraging op omdat de stikstofuitstoot nu per project moet worden doorgerekend.

Expertartikel

3 herkenbare uitdagingen bij planning, én hoe u ze aanpakt

Een timmerman die onaangekondigd bij een klant aankomt voor de reparatie. Een medewerker die met het verkeerde materiaal naar een…

Expertartikel

Intellectueel eigendom in de bouw

Intellectueel eigendom is een overkoepelende term voor rechten die nieuwe ideeën, concepten en uitvindingen beschermen. Voorbeelden van intellectueel eigendom zijn…

Premium

Tekort aan materiaal blijft de bouw parten spelen

Het tekort aan materiaal blijft een probleem binnen de bouwsector. Bedrijven in duurzame energie kunnen hierdoor de toegenomen vraag naar…

Hoe is de werkgelegenheid in de bouw?

Het werken in de bouw biedt veel uitdagingen en mogelijkheden. Het is een zwaar beroep omdat je met je handen…

ABN AMRO: ‘Personeelstekorten gaan bouwsector pijn doen’

De bouwsector draait begin 2022 nog goed, maar problemen liggen in het verschiet door de hoge bouwkosten en groeiende personeelstekorten….

De grootste uitdagingen in de bouw en hoe er écht iets aan gedaan kan worden

In een onderzoek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen onder zeventig respondenten zijn de grootste uitdagingen voor de bouwsector gedefinieerd. Mensen…

Bouwbedrijven zeggen steeds vaker ‘nee’ wegens hoge bouwkosten

De bouwkosten stijgen hard en de zorgen om behoud van rendement nemen toe bij bouwbedrijven. Door de gestegen kosten zijn…

71.500 opgeleverde woningen verwacht in 2022

In 2022 zullen naar verwachting in totaal 71.500 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd. Dat is in aantallen woningen een stijging van ruim…

Ruimte voor 70.000 woningen op verdiepingen in centrumgebieden

Op verdiepingen in centrumgebieden is ruimte voor 70.000 extra woningen. Het beter benutten van verdiepingen kan daarmee een bijdrage leveren…

Forse groei aantal aannemers sinds corona

Het aantal aannemers in Nederland is de afgelopen jaren flink gegroeid. Sinds de start van de pandemie begin 2020 schreven…