Ga naar hoofdinhoud

Voorwoord: Klimaatbestendig

Naar een tip van koploper Lodewijk Hoekstra in dit nummer ben ik met mijn kinderen The Biggest Little Farm gaan…

Voorwoord: Stressreductie

Het inzicht dat een gebouw, of een gebouwde omgeving, impact heeft op het welzijn is niet nieuw. Wel speelt het…

Voorwoord: Dierbaarheid

Van mijn woonplaats Alkmaar is het een lange rit naar Doetinchem, waar de uitgever en redactie van Bouwwereld zetelen. On…

Voorwoord: Stofferen

Stel je krijgt de opdracht om voor een groep in architectuur geïnteresseerde toeristen een tour door Nederland te organiseren langs…