Ga naar hoofdinhoud

Latei

Deze latei is opgelegd op een geveldrager. Waarom de aansluiting op het bovenliggende metselwerk niet gevoegd is, is onduidelijk. Of…

Geveldrager

Geveldragers zijn constructief belangrijk. Esthetisch zijn ze vaak minder gewenst, want je moet een dilatatie maken om te voorkomen dat…

Foamglas

Deze bouwfout werd aangetroffen nog net voordat de dakplaten geplaatst moesten worden. De foamglas blokken zijn eigenlijk bedoeld als koudebrugonderbreker…

Te lichte geveldrager

Bij een woning die al jaren geleden is opgeleverd is er scheurvorming opgetreden ter plekke van een overspanning. De geveldrager…

Geveldrager

Geveldragers zijn technisch zeer functioneel. En het lijkt mooi om ze daar te plaatsen waar het metselwerk verandert. Dat is…

Elektro door latei

Bij een verbouwing is een muur verwijderd en een stalen latei aangebracht. Bouwkundig lukte dat allemaal wel. Elektrotechnisch ging het…

Lage latei

De metselaar heeft eerst een laag specie aangebracht en daarop pas de gevelsteen. Normaal gesproken wordt de stalen latei op…

Latei

Bij de renovatie van een woning is het metselwerk keurig aangeheeld, zij het dat er enkele klezoren zijn gebruikt waar…

Geveldrager

Twee geveldragers die op elkaar aansluiten, terwijl de dilatatie niet gelijk aan de scheiding zit.

Specie op geveldrager

Het metselwerk van een uitbouw op de verdieping rust op geveldragers. Kennelijk vond toch iemand het nodig om wat met specie te gaan kliederen.

Prefab latei

Dit metselwerk rust zo te zien op een prefab gemetselde latei. Leuk ontworpen, maar helaas iets minder fraai uitgevoerd.

Latei

Kwam er nu een rooster achter? Laten we de latei dan maar wat hoger leggen.

Oplegging latei

Een latei heeft een ondersteunende functie. Vanuit dat oogpunt moet de latei zelf dan ook goed worden opgelegd.