Ga naar hoofdinhoud

Metselwerk

Of je kozijnen nu wel of niet achter het metselwerk moet plaatsen, laten we maar even in het midden. Maar achter de stalen latei is iets naar beneden gekomen dat er in ieder geval niet hoort. En los dat maar eens weer op.

Keramisch metselwerk

Dit is geen leerlingbouwplaats die nog gecontroleerd moet worden. Dit betreft werkelijk opgeleverde woningen. En de opdrachtgever heeft het blijkbaar nog gepikt ook.

Gevel metselwerk

Metselwerk met klampen is kwetsbaar. Als je dat niet rondom opsluit, zullen randen heel snel weer losliggen. De praktijk is het bewijs.

Metselwerk uitgezakt

Een strakke steen moet je strak metselen. Elke afwijking valt op. Dat is her en der in het muurvlak al te zien. Maar bij het eerste deel van de latei gaat het echt fout. Blijkbaar zijn latei en metselwerk onvoldoende ondersteund geweest bij het metselen. Er zal niets mee gebeuren, maar mooi is het niet.

Gevel metselwerk

Dit metselwerk is echt knutselwerk geworden. Zo te zien heeft de metselaar moeite moeten doen om de loodslabbe op z’n plek te krijgen. En heeft hij daarna het metselwerk maar niet meer bekeken. Overigens had hij voor het verband in het metselwerk boven de loodslabbe toch ook een fraaiere oplossing kunnen bedenken.

Ontbrekend metselwerk

In deze gevel ontbreekt op diverse plaatsen een stuk in het metselwerk. Overal is dat langs de rand van de kozijnen. De reden is onbekend. Een foutje in de kozijnbevestiging wellicht? Het valt in ieder geval op en dat zal het ook wel blijven doen na aanheling van het metselwerk.

Gehakt metselwerk

Schuingeplaatste ramen blijven lastig. Sommige stukjes steen worden dan wel erg klein en kwetsbaar. Maar wat was het alternatief?

Metselwerk

Het is maar een binnenmuur, maar lekker strak werk is anders. Het ‘probleem’ is waarschijnlijk ontstaan, doordat het smalle vloerelement in het midden iets hoger ligt dan de beide buitenste. Hopelijk wordt de wand aan de binnenzijde bepleisterd.

Gevel prefab metselwerk

Deze onderrand is zo te zien gemaakt met prefab metselwerk. Dat dat te zien is, zegt feitelijk al genoeg. Met name de horizontale voeg valt op, maar op z’n minst hadden toch de dilataties op de hoek in een doorgaande lijn kunnen worden uitgevoerd.