Ga naar hoofdinhoud

Bouwregelgeving verwatert steeds verder: vier voorbeelden

Aan de hand van vier voorbeelden illustreert columnist Nico Scholten hoe volgens hem de bouwregelgeving verwatert.

Premium

Nieuwe NEN-norm Toegankelijkheid: eenduidig, praktisch en voor iedereen

Hoe ontwerp je een integraal toegankelijk gebouw? Daar gaat de nieuwe NEN 9210 – Toegankelijkheid van Gebouwen over. De norm voegt reeds bestaande richtlijnen samen en geeft praktische adviezen.

Beoordeling vlakheid vloeren volgens NEN 2747

Bij de bouw van een kantoorgebouw ontstond een discussie over de vlakheid van de monolithisch afgewerkte druklagen. TechnoConsult voerde vlakheidsmetingen uit volgens NEN 2747 om duidelijkheid te verschaffen.

Premium

Webinar ‘Daglicht: factoren voor gezondheid’

Op 11 maart 2021 organiseert NEN samen met NSVV en Dutch Daylight een kosteloos webinar waarin wordt toegelicht waarom daglicht…

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Herziene NEN-norm verscherpt regels rondom houtkachels

De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm heeft betrekking op gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm. De belangrijkste wijziging in de norm is de verduidelijking en aanscherping van de regels…

Nieuwe normen en richtlijnen bevestiging dakbedekking

NEN heeft de nieuwe norm en de praktijkrichtlijn voor bevestiging van dakbedekkingen gepubliceerd. Daar waar de norm NEN 6707 aangeeft…

NPR ‘Brandgedrag van bouwproducten’ ter commentaar gepubliceerd

De herziening van Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6051 ‘Brandgedrag van bouwproducten – Geldigheid van beproevingsresultaten’ is ter commentaar gepubliceerd. Deze NPR…

NTA prefab meterkast op komst

NEN wil afspraken over het plaatsen van prefab meterkasten maken en vastleggen in een nieuwe NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Wie…

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het…

Platform CB’23 stelt afspraken circulair bouwen op

Het grondstoffengebruik moet fors teruggedrongen worden. Niet alleen om de doelen uit het Klimaatakkoord 2050 te halen, maar ook omdat…

Norm brandveiligheid van gebouwen wordt herzien

Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) en NEN gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van…