Ga naar hoofdinhoud

Uitstel Omgevingswet naar 1 januari 2024

De invoerdatum van de Omgevingswet is wederom uitgesteld, ditmaal naar 1 januari 2024. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening in een brief aan de Tweede Kamer.

Uitstel Omgevingswet en Wkb naar 1 juli 2023

De Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 juli 2023. Dat maakt Minister de Jonge bekend in een brief aan de Eerste Kamer. Ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) schuift daarmee wederom op.

Waarschuwingsplicht en aansprakelijkheid onder de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft belangrijke gevolgen voor de aannemer. Naast de verplichting van een opleverdossier, geldt er…

Premium

Omgevingswet en de gevolgen voor de bouwsector

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking treedt. Deze wet raakt de bouwsector hoe dan ook. De manier van het aanvragen van vergunningen verandert voor alle bouwactiviteiten.

Premium

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023?

Minister De Jonge heeft op 24 februari 2022 het ontwerp inwerkingtredingsbesluit voor de Omgevingswet bij de Eerste Kamer en Tweede…

Premium

Snelle invoering nieuwe bouwregelgeving dichterbij

Op 1 februari 2022 heeft Hugo de Jonge als de nieuwe minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Tweede Kamer…

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging wederom uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging is wederom uitgesteld. Volgens minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo…

Definitieve inwerkingtreding nieuwe bouwregelgeving op 1 juli 2022?

Op 27 mei 2021 heeft minister Ollongren de nieuwe inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen…

Omgevingswet toch niet controversieel?

Op 2 februari jl. hebben de Eerste Kamer en de Tweede Kamer gestemd over het controversieel verklaren van de Omgevingswet….

Eerste Kamer: Onduidelijkheid Omgevingswet blijft

Gisteravond (13 januari jl.) leek de Eerste Kamer op zijn strepen te gaan staan. De Kamer was van plan de…

“Omgevingswet gewoon vanaf 1 januari 2022 invoeren”

In de Trouw van 13 november jl. staat een krantenartikel met de ronkende kop: ‘Nieuwe mislukking overheid: omgevingswet in gevaar…

Gevolgen kritiek Eerste en Tweede Kamer op uitwerking Wkb?

De Eerste en Tweede Kamer zijn zeer kritisch over de voorgestelde uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)….

Op 1 januari 2022 grootste wijzigingen bouwregelgeving ooit

Minister Ollongren heeft op 20 mei 2020 de Tweede Kamer geschreven dat zij met de koepelorganisaties (waaronder de VNG) gezamenlijk…