Ga naar hoofdinhoud

‘Fundamentele rechten in het geding door te lage eisen in de bouwregelgeving’

“De bouwregelgeving wordt inhoudelijk steeds slechter. Niet belangen van de gebruikers van de gebouwen prevaleren, maar de belangen van de bouwindustrie”, stelt Nico Scholten. Aan de hand van een drietal voorbeelden uit het Bbl onderbouwt hij zijn bewering.

Premium

Overgangsrecht van de Omgevingswet en Wkb uitgelegd

Op 1 januari 2024 is dan eindelijk de Omgevingswet in werking getreden en is ook de Wkb stapsgewijs ingegaan, na maar liefst vijf keer uitstel. Om de overgang van het inmiddels oude stelsel naar het nieuwe stelsel soepel te laten verlopen, is voorzien in overgangsrecht. Hoe dat precies in elkaar zit, leggen we uit. 

Premium

De hete herfst wordt een barre winter

Het Rijk moet na de invoering van de Omgevingswet ‘voldoende financiële middelen en expertise’ beschikbaar stellen aan decentrale overheden, om ‘problemen en schade’ te voorkomen. Dat is de opdracht in motie EK 33118/34986/FV, die de Eerste Kamer op 5 december 2023 heeft aangenomen.

Premium

Omgevingswet in werking getreden

Na jaren van voorbereiding is de Omgevingswet 1 januari in werking getreden. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. De bedoeling is dat de nieuwe wet het maken van plannen en het uitvoeren van projecten in de fysieke leefomgeving makkelijker maakt dan voorheen.

Premium

Onbeperkt toegang tot
 PREMIUM   artikelen en
Bouwwereld digitaal
lezen?

Dat kan al vanaf € 7,29 per maand.

Wat verandert er met de komst van de Wkb?

Per 1 januari 2024 is de Wkb in werking getreden. Wat verandert er eigenlijk met de komst van de Wkb, en waarom?

Premium

Kiezen tussen twee kwaden

Het tekort aan woningen wordt geraamd op 900.000. En we hebben bijna 2.000 extra ambtenaren nodig, mét kennis van deze vakgebieden.

Premium

De lessen van het Stintdrama voor de bouw

Op 20 september 2018 vond in Oss het drama met de Stint plaats. De gevolgen zijn bekend. Laten we dit nu eens projecteren op de Omgevingswet.

Premium

Een heet najaar rond de Omgevingswet en Wkb

Op 11 juli 2023 nam de Eerste Kamer een motie aan met het verzoek de Wkb op te schorten. Hugo de Jonge schoof die motie terzijde.

Premium

Eerste Kamer roept De Jonge op matje om mankementen Omgevingsloket

Drie maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er veel problemen met het Omgevingsloket. De Eerste Kamer wil uitleg van De Jonge.

Wat is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is een van de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet – die op 1 januari 2024 in werking zal treden zoals het er nu naar uitziet – en is de vervanger van het Bouwbesluit 2012. In deze bijdrage wordt nader op het Bbl ingegaan.

Premium

Trapstoelliften en gebruiksveiligheid; merkwaardige informatiebrochure van het ministerie

Naar aanleiding van twee kritische uitzendingen van Omroep Max en daaropvolgende Kamervragen over de veiligheid van trapstoelliften heeft de overheid een informatiebrochure gepubliceerd. De brochure zou meer helderheid moeten verschaffen, maar volgens Nico Scholten van Expertisecentrum Regelgeving Bouw is de informatie in de brochure gebaseerd op een verkeerde interpretatie van de bouwregelgeving.

Premium